Construcció d’un camí nou fluvial vorejant el riu Ripoll a Castellar del Vallès.

Fins ara no existia un camí traçat des del pont del Turell, fins al creuament amb la palanca del camí de Castellar Vell; només hi havia camins parcials sense continuïtat i, l’objectiu era la construcció d’un camí nou per aconseguir un passeig amable, vorejant el riu, que ha permès posar en valor la riquesa paisatgística d’aquest entorn.

Bioenginyeria per a la construcció de camí

Les feines han consistit en la desbrossada i l’eliminació mecànica de la canya americana (Arundo donax), per poder realitzar el moviment de terres necessari reperfilant el camí; i un cop definit aquest, aconseguir estabilitzar el seu traçat amb l’ús de tècniques de bioenginyeria, salvant els constants obstacles de l’orografia accidentada de la zona.

Cal destacar l’execució de murs Krainer, salvant trams en que la disminució de la secció del riu feia que resultés pràcticament impossible el pas del camí. La revegetació d’aquests murs de bioenginyeria s’ha realitzat amb gabions tubulars flexibles (tipus rock roll), amb inserció de plantes herbàcies (halòfites).

Aquests gabions, estan perfectament adaptats a les avingudes d’aigua: ja que quan l’aigua circula, es pleguen sobre el terreny (gràcies a la seva gran elasticitat), oferint una mínima resistència hidràulica; i al mateix temps protegint l’erosió del sòl, aportant estabilitat al camí i una perfecta integració paisatgística.

En paral·lel s’han estabilitzat els talussos, per protegir les persones que hi puguin accedir; i s’ha realitzat la gestió dels escorrentius de tot l’àmbit afectat, mitjançant trenques de drenatge, empedrats i cunetes revegetades.

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies