Estabilització del bloc 12 del massís rocós

La composició geològica de la muntanya de Montserrat, per efecte de l’acció erosiva, facilita la formació de grans blocs rocosos; que tan sols poden estabilitzar-se, ancorant-los en profunditat als estrats no degradats de la roca mare.

Des de 2017, s’han anant produint diverses esllavissades de notable magnitud, degudes a la pròpia dinàmica natural del vessant de la muntanya de Montserrat; amb un risc important per a les activitats lúdiques, esportives i religioses que es desenvolupen al Monestir i a l’entorn del Parc Natural on s’ubica.

El bloc 12 tenia una morfologia prismàtica, de 8x10x3 m, i 578 Tn, suspès a la meitat del vessant. Es trobava totalment en voladís, a causa d’una esllavissada antiga del bloc inferior a ell. Tenia un pla de fractura inclinat, amb l’inconvenient afegit, d’haver-hi circulació d’aigua interna.

L’actuació realitzada, per encàrrec de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, es dirigí a l’estabilització del bloc mitjançant 13 ancoratges de barra passius, tipus GEWI Plus, de diàmetre 35 mm i 8 m de longitud, col·locats amb l’ajuda d’un helicòpter. Es van complementar els treballs d’estabilització del bloc, amb la instal·lació de 3 panells de xarxa de cable de 6 x4 m.

Recorda, a TALIO oferim solucions alternatives a la construcció tradicional, de forma integrada amb l’entorn.
Troba’ns a: c/ Ciencia, 6 08850 – Gava | Email: taliosa@taliosa.com | Teléfono: 93 638 85 25 | Móvil: 679 803 367

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies