Instal·lació de malla de cable: Mitigació del risc de despreniments i caiguda de blocs

Sant Miquel del Fai está tancat a l’accés públic degut als perills geològics existents. TALIO ha estat treballant des de setembre de 2019 fins aquest mes de març, per tal d’estabilitzar les cornises més inestables.

El recinte de Sant Miquel del Fai està inclòs en el Pla Especial del Medi Natural i del Paisatge (PEIN) dels Cingles de Bertí.

Les principals unitats litològiques que afloren en la zona són gresos grisos, conglomerats i margues. Per les característiques geològiques pròpies, la problemàtica de despreniments es produeix bàsicament en dos graus: el primer, és la caiguda de fragments de roca de fins a 100 kg que es desprenen de les zones de gresos (clarament relacionat amb episodis de pluja); i el segon, els despreniments de llastres i grans blocs de gresos individualitzats (fins a 10 T) que es desprenen degut a la infiltració d’aigua (per generació de pressions intersticials), degut a l’acció de les arrels o degut a l’efecte gel-desgel.

Instal·lació de malla de cable per l'estabilització de talussos

Per tal de mitigar el risc, la solució realitzada ha estat la següent:

  • Instal·lació de malla de cable d’acer d’alta resistència de 15 KN/m2, mimetitzada, amb panells rectangulars d’obertura romboidal, de 300×300 i cable d’acer de 8 mm; ancorada amb perns de diàmetre 25 i 32 mm, de fins a 5 m de longitud.
  • Instal·lació de malla d’acer galvanitzat, de triple torsió 8×10-2,7; reforçada amb cable d’acer, de diàmetre 12 mm.
  • Perns d’ancoratge per a l’estabilització de blocs, de diàmetre 25 i 32 mm, de fins a 5 m de longitud.

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies