Instal·lació de malla per talussos: Es solucionen els problemes d’estabilitat causats per una obra de drenatge

L’elevada pluviometria esdevinguda va causar danys en el terraplè de la carretera BV-5213, a Tavèrnoles, degut a l’entrada en càrrega de la O.D. existent. Per garantir l’estabilitat del terraplè es va instal·lar una malla per talussos.

Instal·lació de malla per talussos en terraplè

L’empresa constructora va reparar el drenatge i per tal de garantir l’estabilitat del terraplè en front a la seva futura erosió, es proposà la instal·lació d’una malla per talussos tridimensional reforçada amb malla d’acer galvanitzat de triple torsió (tipus Bianmat), embolcallant la sortida de la canonada. A més, en el caient de l’aigua de drenatge, es construí una cuirassa de gabió ancorada al terreny amb perns d’ancoratge tipus Gewi de 25 mm de diàmetre i 3 m de longitud; per tal de dissipar l’energia cinètica.

Finalment, es revestí el talús amb una capa de terra vegetal sembrada, per tal d’afavorir la creació d’una coberta vegetal estable.

Solucions alternatives a la construcció tradicional, de forma integrada amb l’entorn.
Troba’ns a: c/ Ciencia, 6 08850 – Gava | Email: taliosa@taliosa.com | Teléfono: 93 638 85 25 | Móvil: 679 803 367

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies