Malles per talussos: TALIO acaba la campanya del 2017 d’estabilització de talussos a l’autopista C-16.

Les obres es van inicial al desembre de 2017, peò es van aturar durant el període estival, per re-emprendre-les aquest mes d’octubre i finalitzar-les.

S’ha actuat en un total de 8 desmunts (en sentit Manresa: als pk 29+500, 38+750, 41+000 i 47+500; i en sentit Barcelona: als pk 29+250, 31+500, 35+500 i 38+750. Aquests talussos presentaven diferents tipologies de problemàtica, atribuïble a la seva configuració geològica, existint talussos amb presència de roques calcàries marines, i talussos amb capes estratificades de gres i argiles, amb descalça de blocs per erosions i meteoritzacions diferencials.

Instal·lació de malles per talussos a l'Autopista Terrassa-Manresa

Els treballs realitzats depenien de les necessitats marcades per la morfologia de cada talús, però les actuacions bàsiques han estat l’estabilització del talús: amb la instal·lació de malles per talussos electrosoldades de 200x200x5 mm, ancorada al terreny mitjançant perns de barres d’acer GEWI de diàmetre 25 mm i 2 m de longitud; i sobre el conjunt s’ha projectat formigó D400 per via humida, en una capa mitja de 15 cm de gruix; la instal·lació d’una malla metàl·lica de triple torsió 8×10-16 (de 2,7 mm); i la estabilització puntual de blocs: mitjançant perns d’ancoratge de barra GEWI de diàmetre 25 mm i 3 m de longitud.

Recorda, a TALIO oferim solucions alternatives a la construcció tradicional, de forma integrada amb l’entorn.
Troba’ns a: c/ Ciencia, 6 08850 – Gava | Email: taliosa@taliosa.com | Teléfono: 93 638 85 25 | Móvil: 679 803 367

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies