Instal·lació de SUDS: Solució als problemes d’aigua d’escorrentia.

El Parc de Can Canyameres és un parc que recorda les feixes agrícoles a l’entorn de la masia del cap del turonet. El desnivell existent es salvà mitjançant la instal·lació de SUDS (Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible), la seqüència d’uns murs de gabions, a manera de marges, i uns talussos revegetats entre murs.

Instal·lació de SUDS al Parc de Can Canyameres

Històricament hi hagut problemes d’escorrentia d’aigües, degut a que la forta pendent dels talussos, que es troben recoberts d’una capa herbàcia, tenen poca capacitat d’infiltració de l’aigua de la pluja.

Això ha generat problemes d’arrossegaments de sòlids i de saturació del sistema de drenatge de pluvials als carres perimetrals al parc, especialment en episodis de cabdals punta.

Enlloc d’intentar solucionar el problema mitjançant el sistema clàssic -recollida de l’aigua a través de superfícies impermeables, (com poden ser les cunetes o les canonades)-, es va proposar fer-ho d’una manera més racional i ecològica, mitjançant la instal·lació de SUDS (“embornals lineals filtrants”), que han permès fer una gestió més sostenible de l’aigua de la pluja.

Els SUDS (Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible) instal·lats han permès recollir l’aigua al peu dels talussos, retenir-la, afavorir la sedimentació del fins arrossegats, facilitar la infiltració lenta de recàrrega dels aqüífers i finalment, conduir-la molt més lentament, evitant que el sistema de col·lectors de pluvials de l’entorn del parc entrin en càrrega.

Recorda, a TALIO oferim solucions alternatives a la construcció tradicional, de forma integrada amb l’entorn.
Troba’ns a: c/ Ciencia, 6 08850 – Gava | Email: taliosa@taliosa.com | Teléfono: 93 638 85 25 | Móvil: 679 803 367

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies