Finalitza la segona fase amb 59 noves parcel·les agrícoles amb una finalitat socio-cultural.

Des de la posada en marxa dels horts ubicats a la carretera de La Bunyola, la demanda de terreny per a poder cultivar, per part dels ciutadans, ha estat permanent. Això ha portat a la construcció de noves parcel·les agrícoles.

Parcel·les agrícoles noves als Horts Lúdics al Prat de Llobregat

Les obres d’ampliació han consistit en l’anivellament del terreny confrontant amb les parcel·les ja existents. El sòl existent s’ha treballat per millorar la seva estructura física i s’ha fet també una esmena orgànica. A partir d’aquí s’ha parcel·lat el terreny amb nous espais de 60 m2 cada un, i el perímetre i la circulació interior s’ha urbanitzat amb la creació de camins de sauló i, escales i rampes per interconnectar les dues fases construïdes que es troben a diferent nivell; lloc on s’ha habilitat una petita àrea d’estada amb taules i papereres, i on amb els arbres plantats a la zona del talús, s’espera que aviat hi hagi una bona ombra.

Les noves parcel·les s’han equipat amb 4 noves barraques: tres habilitades com a guinguetes per albergar eines i vestuari, i l’altra com a magatzem de maquinària. També s’han construït uns nous serveis equipats amb una petita fosa depuradora de filtres, que permetrà fer un tractament primari a les aigües residuals abans de ser enviades a la xarxa per gravetat.

Parcel·les agrícoles noves als Horts Lúdics al Prat de Llobregat

Per al reg de les noves parcel·les s’ha creat una xarxa primària de distribució cobrint tota la superfície dels horts, des de la sala de bombament fins a cadascuna de les parcel·les, deixant preparada a cadascuna d’elles una arqueta amb una clau de connexió ràpida d’aigua.

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies