Avui en dia, instal·lar una coberta vegetal és una opció cada cop més emprada, ja que aporta molts beneficis a l’edifici i a l’entorn.

coberta vegetal al teu edifici

Talio, empresa dedicada a la protecció de talussos, restauració ambiental, obra civil mediambiental i jardineria, compta amb l’experiència i els professionals necessaris per a instal·lar la coberta vegetal que li ofereixi tots els beneficis a la teva edificació.

Beneficis d’instal·lar una coberta vegetal

Aquest tipus de cobertes tenen avantatges ambientals, socials i econòmiques:

1.- Ambientals:
Els edificis que compten amb una coberta d’aquest tipus augmenten l’aïllament tèrmic de l’edifici, el que suposa un estalvi en calefacció i aire condicionat.

A més, aporta un benefici directe a la ciutat, ja que l’augment de la vegetació fa que es produeixi una reducció de l’efecte illa de calor.

2.- Socials:
Sempre és més agradable estar en un lloc amb vegetació que no pas en un indret sec i on domini el ciment. És per això que les cobertes verdes promouen les relacions veïnals, ja que transformen el terrat en un lloc de lleure i interacció social.

D’altra banda, aquestes cobertes també milloren la salut dels nens i la gent gran i la seva qualitat de vida perquè afavoreixen que s’hi organitzin activitats per a aquests col·lectius més vulnerables.

3.- Econòmics
Reduir la demanda energètica sempre té efectes directes en el consum elèctric i en la factura de la llum i, per tant, la instal·lació de cobertes verdes implica importants estalvis.

A més, l’administració pública valora molt l’aposta per l’eficiència energètica i facilita ajuts a totes aquelles rehabilitacions que es facin amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica. Un d’aquests ajuts venen dels Fons Next Generation EU, que Espanya gestiona a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia i que premia aquelles obres que tinguin la finalitat de millorar els edificis per ser més eficients des del punt de vista energètic.

coberta vegetal al teu edifici
cubierta vegetal en tu edificio

Descobreix com els habitatges Paradís del Mar de la població de Montgat es beneficien de tenir una coberta vegetal.

A Talio quan parlem de coberta vegetal, parlem del fet d’enjardinar forjats: cobertes d’edificis, de terrasses o de patis interiors d’illa.

Pels condicionants establerts per la càrrega màxima del forjat, l’execució de cobertes verdes és una jardineria més tècnica, perquè la capa de substrat mai pot ser gaire profunda, i aquí és on rau el secret de l’èxit de la coberta vegetal.

Les cobertes verdes és una opció que aporta beneficis directes a l’edifici on s’instal·la ja que ajuda a la reducció de la despesa energètica dels habitatges, incrementa la superfície verda de la ciutat, i millora l’impacte ambiental i paisatgístic de les urbanitzacions.

Tres són els aspectes claus a l’hora de construir qualsevol coberta vegetal: els perfils de separació amb la coberta de l’edifici, els substrats i el material vegetal.

  1. Primerament es col·loquen elements impermeables i protectors que permeten el drenatge adequat de l’aigua per sota el substrat i, alhora, el seu disseny permet la retenció de petits reservoris d’aigua dins les làmines en forma d’oueres.
  2. El segon element important és el substrat, caracteritzat per l’aportació d’elements ceràmics que, a més, poden ser reciclats, i per la seva porositat aporten una retenció d’humitat més dilatada alhora que resten densitat respecte substrats més argilosos que usualment es fan servir a jardineres urbanes.
  3. Per altre banda, l’elecció de les espècies de coberta verda no cal que sigui estrictament plantació amb baixes necessitats hídriques degut al poc volum de terres, tot i que en aquest cas, s’ha optat per l’elecció d’un combinat d’elements vegetals amb una floració continua al llarg de l’any, amb tolerància a la salinitat i amb baixa exigència d’aigua per aclimatar-se a un medi de règim de calors exigents.

Projectes de Coberta vegetal

Obra: HABITATGES PARADÍS DEL MAR (MONTGAT)

Client: DRAGADOS,S.A.

cubierta vegetal en tu edificio
coberta vegetal al teu edifici

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies