Restauració de Parc: Projecte de participació ciutadana de La Floresta

TALIO realitza per encàrrec de l’Ajuntament de Sant Cugat, i dins del pressupostos participatius del 2019 (votats pels ciutadans de La Floresta), la restauració del Parc del Bosquet.

Es tracta d’un racó molt utilitzat pels veïns per tal de gaudir de la natura, que degut a l’orografia muntanyosa de l’espai, amb fortes pendents i torrenteres, tenia problemes d’estabilitat.

Mejora del Parque del Bosquet

L’arranjament de l’àmbit s’ha realitzat utilitzant fusta per fer uns esglaons i salvar els desnivells, i per delimitar el perímetre dels accessos. Els talussos generats s’han sanejat i reperfilat, i per assegurar la protecció de les persones i la seva correcta revegetació, s’han estabilitzat amb la instal·lació d’una malla perfectament adaptada tipus MacMat, de filaments de polipropilè embeguts dins un reforç de malla de triple torsió, damunt de la qual, s’ha fet una hidrosembra de doble capa.
Finalment , a la capçalera del talús superior, s’ha realitzat un drenatge per tal de canalitzar totes les aigües de pluja, i desviar-les lateralment fins a una torrentera natural estabilitzada.

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies