Per què utilitzar ancoratges autoperforants en la protecció de talussos?

Els ancoratges autoperforants augmenten les forces estabilitzadores i redueixen les desestabilitzadores. La seguretat a les carreteres és una prioritat i, mitjançant la protecció de talussos, TALIO treballa per garantir-la. Però moltes vegades no n'hi ha prou amb només una intervenció inicial, sinó que cal fer treballs periòdics de manteniment per assegurar l'estabilitat dels talussos perquè la pluja i les condicions climatològiques poden deteriorar el terreny i provocar despreniments. En certes situacions, per millorar la seguretat dels talussos i estabilitzar el terreny, calen els ancoratges autoperforants. Què són els ancoratges autoperforants? Un ancoratge o buló autoperforant és [...]