Estabilització de talussos: Recuperació de l’espai públic entre el barri de Vallbona de Barcelona i Montcada i Reixach

La pressió veïnal aconsegueix ordenar l’espai públic al voltant del Rec Comtal, canalitzant la sèquia amb biorotlles revegetables, urbanitzant la senda de comunicació entre els dos barris i aplicant l’estabilització de talussos adjacents.

Estabilització de talussos: Recuperació del Rec Comtal

La via de comunicació existent entre els barris de Can Sant Joan (T.M. de Montcada i Reixac) i Vallbona (T.M. Barcelona) s’utilitza molt pels veïns de tots dos costats, doncs es desplacen d’un extrem a l’altre per anar a la farmàcia o al mercat setmanal.

El sender que els unia, es trobava atrapat entre la via del tren i la sèquia del Rec Comtal; que en molts punts ja havia erosionat les terres estrenyent el pas a la mínima expressió.

La pressió veïnal va promoure el fet que el Consorci del Besós licités les obres (en varies fases) de l’Ordenació de l Espai Públic a l’entorn del Rec Comtal, que van ser adjudicades a TALIO.

El primer problema a resoldre era canalitzar la sèquia, estabilitzant els marges, sense soscavar el llit d’argiles del canal per risc a perdre la seva impermeabilitat; al mateix temps que s’estabilitzava i s’eixamplava el sender, com un camí estable i urbanitzat. La solució es va trobar amb la instal·lació de biorotlles revegetables adherits a una malla de triple torsió que fou travada al terraplè del camí.

Un cop canalitzat el reg i estabilitzats els marges del terraplè, es va urbanitzar el conjunt amb la pavimentació del camí amb l’estesa de formigó a flexo-tracció, amb un acabat texturitzat, i la instal·lació d’una línia de balises paral·leles al mur de la tanca de separació de la via del tren.

Recuperacion del Rec Comtal

Els talussos adjacents a la sèquia, al marge oposat als del camí, tenien un caràcter amorf i antròpic, i eren molt inestables. Per tant, s’actuà en ells desbrossant la vegetació i retirant la runa existent, i s’excavà el material per tal de donar un pendent estable al vessant. Posteriorment es va estabilitzar el talús ancorant amb bulons de diàmetre 25 mm i 3 m de longitudresultant una malla de triple torsió adossada a una manta de iute.

La tercera fase va consistir en l’aixecament dels murs laterals del canal, en la part més baixa del seu curs, per evitar que l’aigua vesés de la sèquia i la instal·lació d’una nova reixa de desbast, en el punt on el reg es prolonga soterrat.

(Per a saber més: Exposició “Passat, present i futur del Rec Comtal” a Sant Andreu Palomar).

Recorda, a TALIO oferim solucions alternatives a la construcció tradicional, de forma integrada amb l’entorn.
Troba’ns a: c/ Ciencia, 6 08850 – Gava | Email: taliosa@taliosa.com | Teléfono: 93 638 85 25 | Móvil: 679 803 367

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies