Jardineria | tècniques

Perquè es mereixen el millor de nosaltres.

Poda de grimpada

Consisteix en una poda en alçada, realitzada normalment, en arbrat de grans dimensions. Primer de tot, un equip format per operaris especialitzats en tècniques de jardineria i amb acreditada experiència, realitzen un anàlisi visual dels arbres; per tal de saber com aquests creixen i es desenvolupen i, per entendre millor on i com fer els talls de l’esporga.

A continuació, un o més membres de l’equip, equipats amb els materials necessaris, pugen amb seguretat a dalt dels arbres, acompanyats de les eines de tall necessàries segons el treball a realitzar (xerrac de mà, tisores i motoserres). A partir d’aquí, i sempre garantint la seguretat de l’operari, ciutadania i bens materials; s’inicia la poda.

PARLEM?

Cobertes verdes

Les cobertes verdes es refereixen al fet d’enjardinar terrasses, o cobertes d’edificis, o patis interiors d’illa. Alguns dels beneficis d’aquesta pràctica són el guany d’espai lúdic per al veïnatge, la millora de l’aïllament tèrmic i sonor (augmentant l’eficiència energètica), la impermeabilització de la zona, la revalorització de la finca i dels habitatges, la reducció dels nivells de contaminació i de l’efecte illa de calor, la possibilitat de l’agricultura urbana i, la millora de la biodiversitat urbana, aspectes tots ells que comporten en definitiva, una millora en la qualitat de vida.

Cada coberta verda és destinada a una localització diferent; i per tant, uns factors ambientals també diferents. És per això, que abans de la instal·lació d’aquesta, es realitza un estudi per a determinar quina vegetació i/o actuacions són adequades per a cada coberta.

EN QUÈ PODEM AJUDAR-TE?

Plantacions

Plantació d’arbrat, arbust o herbàcies, amb la conseqüent realització del clot on aquesta vegetació s’implantarà. La vegetació pot ser de diferents mides, i anar en contenidor o a arrel nua.

Diferents tècniques de jardineria poden ser utilitzades per a la plantació i posterior desenvolupament de la vegetació; com per exemple, la creació de clots que retenen l’aigua de la pluja, el tipus de substrat afegit o tècniques més innovadores com els ‘cocoons’ -uns materials dissenyats per a subministrar aigua a la planta, de forma autosuficient, durant un cert temps-.

A més, es completa realitzant un cert manteniment, ja sigui instal·lant diferents tècniques de reg o amb el constant desplaçament d’un equip, per tal d’assegurar la supervivència del màxim nombre d’individus establerts i desenvolupats correctament.

CONTACTE

Gespes

Instal·lació de gespa natural, de primera qualitat i adaptada al territori, afavorint un bon drenatge.

Cada tipus de gespa requereix uns factors ambientals determinats, és per això que, segons la zona on es vulgui instal·lar, s’utilitzarà un tipus o un altre. Per exemple, amb la selecció de llavors es pot obtenir una gespa amb una elevada adaptació a la calor i a la sequera.

La gespa és subministrada en tepes, que són rotlles vegetats amb les llavors herbàcies adequades i el substrat idoni i, on només cal la correcte implantació en el terreny.

El seu manteniment és divers, segons les llavors utilitzades.

SOBRA NOSALTRES

Prats florits

Els prats florits són cobertes vegetals, dominades per espècies herbàcies; que disposen d’un seguit de llavors de vegetació, que es combinen per tal d’estar florit durant gairebé tot l’any. Aporta una millora paisatgística i ambiental als parcs, a més de múltiples beneficis -com l’atenuació de les altes temperatures, la disminució de l’erosió del sòl, la millora de la qualitat de l’aire i de la biodiversitat urbana-, ja que la seva diversitat vegetal aporta multitud de recursos que poden ser aprofitats per les aus i els insectes; convertint-se així, en una zona d’ecosistemes equilibrats. A més, aquests prats són capaços d’apropar la natura a la ciutadania.

Es fa imprescindible, després de la implantació, realitzar un correcte manteniment; per tal d’assegurar el bon funcionament del prat, essent aquest senzill, però determinant.

EN QUÈ PODEM AJUDAR-TE?

Millora habitats de fauna

Des de TALIO, l’interès per la conservació de la flora i la fauna del territori són dos punts realment importants. És per això, que invertim grans esforços pel tal de protegir i afavorir la conservació i desenvolupament de diverses espècies.

En el cas de la fauna, moltes de les actuacions són realitzades per tal de millorar l’hàbitat d’amfibis, aus i ungulats, entre d’altres.

La degradació o fins i tot, la desaparició de les bases o zones calmades dels rius, és un fenomen habitual que es dona en zones on la densitat de població és molt elevada, o on els camps de conreu ocupen tot el territori. Són efectes que modifiquen el curs fluvial d’un riu o el correcte funcionament d’una basa, provocant la conseqüent desaparició o desplaçament d’amfibis.

És per això, que des de TALIO s’utilitzen diferents tècniques de jardineria, com entramats de fusta o murs de pedra seca, per tal de crear espais òptims, com “peixeres”, per al favorable desenvolupament d’amfibis. Al afegir vegetació de la zona, fem que serveixi de refugi per aquests i assegurem el manteniment del sòl; que alhora desenvoluparà un àrea autosuficient, que es regularà per sí sola.

El constant encaixonament dels rius, causat per l’aprofitament humà dels terrenys, juntament amb l’establiment d’espècies de vegetació invasores; ha provocat una disminució i desplaçament del nombre d’individus d’aus, que depenen dels ambients de ribera. És per això, que intentem recuperar aquests espais, eliminant les espècies invasores i propiciant el desenvolupament de les espècies autòctones. S’intervé afegint vegetació de ribera de la zona i fins i tot, realitzant moviments de terra que corregeixen el correcte desenvolupament del riu; afavorint l’establiment i desenvolupament d’aus dependents dels boscos de ribera.

En un territori tant urbanitzat, és possible la convivència amb la fauna salvatge. Així, des de TALIO participem en la creació de passos de fauna/ponts verds/ecoductes…, per tal d’evitar l’aïllament de les poblacions i els possibles accidents envers aquestes; que alhora poden resultar un problema de seguretat ciutadana. S’ha demostrat que aquestes actuacions afavoreixen el desenvolupament de poblacions de mamífers, com diversos ungulats o petits carnívors.

Altres actuacions de restauració ambiental, són realitzades per tal de recuperar els hàbitats malmesos per l’acció humana o efectes ambientals adversos. Xarxes orgàniques, hidrosembres i diverses tècniques de bioenginyeria, entre d’altres, són utilitzades per tal d’intentar corregir un àrea modificada; i provocar el retorn de les espècies pròpies de l’hàbitat, assolint així un ecosistema sa.
A més a més, sempre estem disposats a millorar. És per això que seguim l’actualitat formativa, per afegir a les nostres metodologies, les noves tècniques que van sorgint; fet que ens permet créixer com a empresa, i obtenir millors resultats.

PARLEM?