Noticies2022-06-08T12:11:01+00:00

Troba les últimes notícies i actualitat

La importància de la integració paisatgística de les obres d’enginyeria civil

08/09/2022|

La integració paisatgística és fonamental per que la nova infraestructura minimitzi les afectacions al medi ambient. Les obres d'enginyeria civil han de complir certes exigències (pressupost,seguretat, etc.), però també s'han d'ajustar a criteris que redueixin l'impacte a l'entorn natural. La integració paisatgística és fonamental per contribuir que la nova infraestructura minimitzi [...]


Per què utilitzar ancoratges autoperforants en la protecció de talussos?

28/07/2022|

Els ancoratges autoperforants augmenten les forces estabilitzadores i redueixen les desestabilitzadores. La seguretat a les carreteres és una prioritat i, mitjançant la protecció de talussos, TALIO treballa per garantir-la. Però moltes vegades no n'hi ha prou amb només una intervenció inicial, sinó que cal fer treballs periòdics de manteniment per [...]

Les tasques de sanejament són claus per a la protecció de talussos

20/07/2022|

Amb la protecció de talussos estem protegint infraestructures i protegint persones. La seguretat a les carreteres és una preocupació constant de les administracions per evitar accidents. Per aconseguir la màxima protecció possible, centren els seus esforços en tasques de manteniment de l'asfalt, instal·lació de radars i també en la protecció de [...]

La importància dels bulons d’ancoratge per estabilitzar els talussos

28/06/2022|

Des de TALIO aportem els nostres coneixements sobre l'estabilització dels talussos per protegir les carreteres. El traçat de qualsevol carretera quan discorre per terrenys amb relleu més o menys abrupte comporta la generació de talussos. La mateixa morfologia del talús, els agents geomorfològics i la meteorologia són factors desestabilitzadors dels talussos, de [...]

Les claus de la regeneració urbana amb geomalla tridimensional

01/06/2022|

Tota obra construïda requereix un manteniment adequat i les ciutats no en són una excepció. La degradació urbana és una realitat a molts barris dels municipis espanyols i per regenerar-los calen actuacions com les que executa Talio, de reurbanització de l'espai i de millora de protecció de talussos amb geomalla tridimensional [...]

Go to Top