barreras dinámicas

En un món cada vegada més interconnectat, les infraestructures són elements clau per al bon funcionament de la societat. En aquest sentit, l’operativitat de les xarxes de transport és clau per a garantir la seguretat, la qualitat de vida i el benestar de les persones. No obstant això, aquestes infraestructures també són vulnerables a amenaces externes. Per garantir la seguretat de les infraestructures, TALIO instal·la barreres dinàmiques per protegir possibles impactes en cas de despreniments de roques o blocs del talús.

Què ofereixen les barreres dinàmiques?

Les barreres dinàmiques són un sistema de protecció “passiu” davant els despreniments de roques; no eviten que es produeixi en origen, però impedeixen que arribi a impactar el bloc després contra altres estructures, instal·lacions, vehicles o persones en la seva trajectòria.

Són les úniques estructures certificades mitjançant assajos d’impacte directe i rangs de capacitat d’absorció d’energia. Basen el seu funcionament en aquesta capacitat d’absorció de l’energia cinètica del bloc després, gràcies, la deformació d’aquesta; sobretot a través del sistema de frenada.

Aquestes barreres formen part de les diferents tècniques que TALIO fa servir per a la protecció de talussos com ara el sanejament superficial, les malles de triple torsió, les xarxes de cable, les barreres antillaus o les barreres estàtiques, entre altres.

TALIO, especialistes en protecció de talussos

TALIO és una empresa que es dedica a l’estabilització de talussos, a la restauració mediambiental en tots els àmbits i a l’obra civil associada a aquest tipus d’obres. La seva especialització li permet oferir un servei professional i de qualitat als seus clients, gràcies a la seva plantilla de professionals altament qualificats i experimentats en el sector.

El compromís de TALIO amb els seus clients és fer front als desafiaments tècnics i ambientals que es presenten en cada projecte, i oferir solucions a mida que s’adaptin a les seves necessitats específiques.

En els últims dies, l’empresa ha finalitzat unes obres per instal·lar barreres dinàmiques per protegir la línia del ferrocarril de la Pobla de Segur a Lleida.

NECESSITES MÉS INFORMACIÓ?

INSTAL·LACIÓ DE BARRERES DINÀMIQUES PER PROTEGIR ELS FERROCARRILS

TALIO acaba de finalitzar les obres d’instal·lació de barreres dinàmiques per a la protecció davant la possible caiguda de roques sobre la línia de ferrocarril de la Lleida a la Pobla de Segur. Específicament la col·locació de 8 trams de barrera dinàmica s’ha realitzat entre els pk 44+692 i el pk 45+225, al sud del túnel de Santa Linya i inclou l’Estació de Santa Linya.

El vesant inestable, d’una extensió aproximada de 28 Ha que afecta sobre uns 810 metres de via, presenta una orientació sud-est i està dominat per un gran escarpament estructural continu amb orientació NE-SO generat per un nivell de calcàries. La resta del vessant té un caràcter rocallós abrupte amb escarpaments discontinus, susceptibles de generar despreniments en diferent grau de blocs de dimensions de decimètriques a mètriques.

El Projecte executiu contemplava la opció d’instal·lar barreres dinàmiques com a elements passius de defensa en front a la caiguda de blocs potencialment inestables provinents dels front rocosos superiors del vessant i de la mobilització de blocs caiguts durant episodis de forts aiguats.

Per tant TALIO ha instal·lat 8 trams de barreres dinàmiques d’alçades variables de 4 i 5 m i una energia MEL de 1500 kJ, 2000 kJ i 3000 kJ (norma europea ETAG-27

A TALIO protegim infraestructures, protegim persones.

Recorda, a TALIO oferim solucions alternatives a la construcció tradicional, de forma integrada amb l’entorn.

Troba’ns a: c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Email: taliosa@taliosa.com | Teléfono: 93 638 85 25 | Móvil: 679 803 367

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies