Noticies2022-06-08T12:11:01+00:00

Troba les últimes notícies i actualitat

Les tasques de sanejament són claus per a la protecció de talussos

20/07/2022|

Amb la protecció de talussos estem protegint infraestructures i protegint persones. La seguretat a les carreteres és una preocupació constant de les administracions per evitar accidents. Per aconseguir la màxima protecció possible, centren els seus esforços en tasques de manteniment de l'asfalt, instal·lació de radars i també en la protecció de [...]

La importància dels bulons d’ancoratge per estabilitzar els talussos

28/06/2022|

Des de TALIO aportem els nostres coneixements sobre l'estabilització dels talussos per protegir les carreteres. El traçat de qualsevol carretera quan discorre per terrenys amb relleu més o menys abrupte comporta la generació de talussos. La mateixa morfologia del talús, els agents geomorfològics i la meteorologia són factors desestabilitzadors dels talussos, de [...]

Les claus de la regeneració urbana amb geomalla tridimensional

01/06/2022|

Tota obra construïda requereix un manteniment adequat i les ciutats no en són una excepció. La degradació urbana és una realitat a molts barris dels municipis espanyols i per regenerar-los calen actuacions com les que executa Talio, de reurbanització de l'espai i de millora de protecció de talussos amb geomalla tridimensional [...]

Malles de triple torsió i barreres dinàmiques per protegir les infraestructures ferroviàries

23/05/2022|

En Talio som experts en malles de triple torsió i barreres dinàmiques. A Espanya el ferrocarril és un mitjà de transport molt utilitzat tant per al transport de passatgers com de mercaderies i cal que les vies del tren i el terreny limítrof es trobi en perfecte estat per garantir la [...]

Go to Top