Noticies2022-06-08T12:11:01+00:00

Troba les últimes notícies i actualitat

L’estabilització talussos, clau per a la seguretat de les carreteres

23/11/2022|

En l'estabilització de talussos utilitzem diferents tècniques com el sanejament superficial El manteniment dels talussos en les nostres carreteres és una tasca bàsica per a garantir la seguretat dels seus usuaris. Les inclemències meteorològiques actuen alterant l’estabilitat dels talussos, per tant poder disposar d’una empresa especialista com ho és TALIO en [...]

El mur Krainer, la tècnica de bioenginyeria emprada a l’estació d’Esquí de Port Ainé

03/11/2022|

A Talio ens preocupa la integració paisatgística en totes les nostres intervencions En un context en què la societat està cada cop més conscienciada en la preservació del medi ambient, la integració paisatgística és necessària quan es duen a terme projectes d’obra civil en zones d’alt valor paisatgístic. La construcció de [...]

La protecció de talussos és necessària per millorar la seguretat de les ciutats

13/10/2022|

A TALIO estem preparats per protegir els talussos i, per això, disposem de tècnics especialistes La pluja i les circumstàncies climatològiques adverses poden provocar esllavissaments que poden ocasionar danys importants. Per evitar aquests moviments de terra, hi ha solucions efectives com les tècniques de protecció de talussos. Però, per dur a terme [...]

Els murs de terra armada per millorar la integració paisatgística

10/10/2022|

Aquests murs ofereixen una òptima integració paisatgística i presenten diferents avantatges respecte a altres alternatives Principalment en l'execució d'obres d'enginyeria civil en determinats llocs obliga els tècnics a ajustar-se a criteris que redueixin al mínim els efectes al medi ambient i, en aquest sentit, els murs de terra armada són una [...]

La importància de la integració paisatgística de les obres d’enginyeria civil

08/09/2022|

La integració paisatgística és fonamental per que la nova infraestructura minimitzi les afectacions al medi ambient. Les obres d'enginyeria civil han de complir certes exigències (pressupost,seguretat, etc.), però també s'han d'ajustar a criteris que redueixin l'impacte a l'entorn natural. La integració paisatgística és fonamental per contribuir que la nova infraestructura minimitzi [...]


Per què utilitzar ancoratges autoperforants en la protecció de talussos?

28/07/2022|

Els ancoratges autoperforants augmenten les forces estabilitzadores i redueixen les desestabilitzadores. La seguretat a les carreteres és una prioritat i, mitjançant la protecció de talussos, TALIO treballa per garantir-la. Però moltes vegades no n'hi ha prou amb només una intervenció inicial, sinó que cal fer treballs periòdics de manteniment per [...]

Go to Top