Protecció de talús: Es crea una zona d’aparcament segura

Al carrer Sant Feliu de Codines, al barri de Torre Baró, hi havia una demanda veïnal envers la creació de noves places d’aparcament. Per això, era important la protecció del talús.

Les obres han consistit en l’excavació del vessant, per tal de guanyar un espai annex al vial del carrer; creant una nova zona d’aparcament de cotxes. L’excavació es va realitzar amb una giratòria petita, emplaçada damunt del vessant i carregant el material a retirar amb dúmpers d’obra; tot degut a l’estretor de l’espai.

Protecció de talús en el barri de Torre Baró

Un cop feta l’excavació, es va procedir a estabilitzar el talús amb la instal·lació d’una geomalla de filaments de polipropilè solidaris, amb malla de triple torsió (Macmat); ancorada al terreny, mitjançant una esquadra al portell de 3x3m de perns d’ancoratge de diàmetre 25 mm i 3 m de longitud, i reforçada amb un cablejat horitzontal i diagonal.

A peu del talús es va construir un muret, amb blocs de formigó; quedant-se així habilitat un nou espai per aparcament de cotxes pels veïns, de forma segura.

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies