L’objectiu ha estat recuperar la fauna i la funcionalitat dels camins ramaders del Perelló.

I al mateix temps, valoritzar la seva funcionalitat com a reservoris de biodiversitat; i en concret, millorant els hàbitats aquàtics i la recuperació de la fauna.

Per aquest motiu s’han construït noves basses “mare” de dimensions aproximades 10×10 m2, afegint-se a les ja existents. Entre les basses “mare” s’ha creat una xarxa de basses menors de 3×3 m2, amb una separació entre elles d’uns 200 m i escaig

Restauracion ambiental y recuperacion de la fauna

Totes les basses s’han construït amb l’aplicació de successives capes d’argila, per tal de dotar-les de capacitat per retenir l’aigua de pluja durant varis dies. L’increment del nombre i superfície de punts d’aigua que serveixen d’hàbitat, ha de permetre la recuperació de la fauna autòctona; i especialment dels amfibis. Amb la creació d’aquesta xarxa de basses, per exemple, s’assegura el desplaçament de bassa “mare” a bassa “mare” de l’ofegabous (Pleurodeles waltl) espècie endèmica de les Terres de l’Ebre.

Dins el context de les obres, s’ha aprofitat per adequar les basses “mare” per a l’ús públic: amb la instal·lació de tanques, zones de descans, senyalització de rutes i panells d’informació mediambiental; i per a la restauració ambiental del seu entorn: amb la sembra i plantació d’espècies autòctones.

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies