Construcció de murs verds: S’acaba la plataforma de terres sobre la qual s’ha de construir les noves Bodegas Badiola, a la Rioja

L’objectiu de la propietat era aconseguir la màxima integració paisatgística, tot i la necessitat de construir murs de més de 12 m, per a tenir la plataforma base sobre la que construir les naus. Existeixen tècniques de construcció de murs, més amables i sostenibles que els murs de formigó armat o els murs de prefabricats de formigó. Des de TALIO, ens hem especialitzat en la construcció de murs verds, molt més avantatjosos mediambientalment.

Per tal d’adaptar-nos a les condicions de l’entorn, una part dels murs s’han construït amb gabions, i l’altre amb la tècnica constructiva Terramesh-Gabió.

Construcció de murs verds: Murs de Gabions i Terramesh-Gabió

En total s’han construït 1.850 m3 de mur de gabions, conformats per caixes de gabions de malla de triple torsió de 8×10 cm, revestida amb PVC gris. Els gabions s’han reblert amb pedra de còdols natural de riu classificats, de 15 a 20 cm, amb la cara vista carejada manualment.

A més, s’ha construït un total de 536 m2 de mur de terreny reforçat Terramesh-system, conformat per unitats prefabricades de 3x3x1 m, composades d’enreixat metàl·lic amb malla de triple torsió de 8x10cm, també revestida amb PVC gris; reforçades a l’extradós amb geomalla Grid de 120 kN/m2 de resistència a tracció i reblert amb la mateixa pedra que el mur de gabions.

Solucions alternatives a la construcció tradicional, de forma integrada amb l’entorn.
Troba’ns a: c/ Ciencia, 6 08850 – Gava | Email: taliosa@taliosa.com | Teléfono: 93 638 85 25 | Móvil: 679 803 367

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies