Es substitueixen els baixants prefabricats de formigó per drenatges verds

Es solucionen els problemes erosius de la carretera BV-2249, al terme municipal de Gelida. Els problemes permanents d’erosió, causats per la mala canalització i drenatge de la carretera, s’han solucionat mitjançant unes cunetes i baixants revegetades i drenatges verds, totalment integrats mediambientalment.

Drenatges verds: Solució als problemes erosius

Un cop reparats els xaragalls causats per l’escorrentia superficial de l’aigua de la pluja, es van excavar els baixants i les cunetes; i seguidament es van revestir amb geomalla reforçada (tipus Bianmat), ancorada al terreny amb perns d’ancoratge de 1,5 m de longitud.

Els drenatges verds permeten la canalització permeable de l’aigua de pluja; evitant l’erosió, però reduint l’impacte ambiental que ocasionen els sistemes de canalització basats amb el formigó (cunetes, baixants prefabricats,..).

Solucions alternatives a la construcció tradicional, de forma integrada amb l’entorn.
Troba’ns a: c/ Ciencia, 6 08850 – Gava | Email: taliosa@taliosa.com | Teléfono: 93 638 85 25 | Móvil: 679 803 367

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies