Estabilització de vessants: Els aiguats van destrossar alguns talussos de la Urbanització de Can Ximenis

TALIO fou requerida, com a empresa especialitzada en la protecció i estabilització de talussos, per a l’execució dels treballs necessaris per garantir la seguretat dels vessants afectats.

Estabilització de vessants a Rubí

Les actuacions es van repartir en tres talussos: en el primer, els treballs van consistir en la instal·lació d’ancoratges de barra Gewi de Ø32 mm i 6 m de longitud i la instal·lació d’una membrana tridimensional reforçada (tipus Bianmat) de color verd; i el conjunt fou tesat amb cablejat d’acer. En el segon, es realitzà un encepat de micro-pilots per sustentar el peu d’un mur d’escullera existent; i en el tercer, es va reconstruir un mur existent amb el sistema Terramesh, realitzant-se un posterior recobriment amb malla Bianmat cenyida al terreny amb ancoratges curts.
Posteriorment, tots tres talussos es van revegetar amb una barreja de llavors de gramínies i lleguminoses, mitjançant una hidrosembra. A més a més, després d’haver observat empíricament que els talussos confrontants, on existia una vegetació frondosa, formada bàsicament per l’espècie Pistacea lentiscus, havien tingut tots ells, en circumstàncies equiparables, un molt bon comportament durant l’episodi de fortes pluges de la tardor passada, sense patir aquests talussos cap esllavissada; es proposà i s’acceptà el realitzar una plantació de llentiscles amb format forestal, per tal d’afavorir l’estabilització natural dels talussos.

Recorda, a TALIO oferim solucions alternatives a la construcció tradicional, de forma integrada amb l’entorn.
Troba’ns a: c/ Ciencia, 6 08850 – Gava | Email: taliosa@taliosa.com | Teléfono: 93 638 85 25 | Móvil: 679 803 367

Proteccion de varios taludes en Rubi

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies