Curs d’actualització de 16 h de Seguretat i Salut en treballs en alçada

El personal de TALIO destinat a l’execució de treballs en alçada d’estabilització i protecció de talussos, rep un curs de reciclatge d’acord amb l’article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i amb allò establert en el R.D. 2177/2004.

Treballs en alçada: Compromesos amb la seguretat

TALIO creu fermament amb la formació continua dels seus treballadors com a garantia d’execució de les feines que executa amb plena seguretat; i de forma especial, en quant als treballs en alçada en l’estabilització i protecció de talussos. Per aquest motiu s’ha impartit un curs presencial de 16 h, per recordar els temes de seguretat bàsica. D’aquestes, 4 h han estat teòriques i 12 h pràctiques de reciclatge en treballs verticals; tractant-se temes tals com els EPIS, les línies de vida, els punts d’ancoratge, els bloquejadors, els descensors, les politges, els dispositius de seguretat per rescat, les actuacions en cas d’emergència, les tècniques d’ascens i descens en vertical amb cordes, els canvis de corda i la superació de nusos, les tècniques de posicionament, l’ús de protectors de cordes i l’elevació de càrregues amb cordes, entre altres.

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies