Es protegeix el camp de futbol mitjançant una geomalla reforçada

Acabades les obres per protegir el talús inestable de llicorelles amb una geomalla reforçada, darrera la porteria del gol sud.

El talús està format per pissarres grises i marronoses, alterades amb vetes de quars, disposades de forma irregular; i presentava despreniments, després de cada període de pluges.

Un cop foren enderrocats els elements constructius existents, que impedien l’accés a peu del talús amb la maquinària, es va procedir a la seva excavació per configurar un pendent més estable.

Geomalla reforçada per l'estabilització d'un talús a Vallvidrera

Un cop retalussat el vessant, es va estabilitzar amb la instal·lació d’una geomalla reforçada tipus MacMat, fixada al talús amb perns d’ancoratge de diàmetre 25 mm i 2 m de longitud, distribuïts uniformement en una esquadra en diagonal de 3×2,5 m; i posteriorment es va reforçar amb cable d’acer galvanitzat, de diàmetre 12 mm, formant les diagonals, i un altre reforç horitzontal cada 2,5 m, amb cable del mateix diàmetre.

La reculada del talús s’ha aprofitat per crear un pas formigonat, per fora els límits del camp de futbol, que permeti la connexió del lateral oest amb el lateral est, passant per darrera la porteria.

Solucions alternatives a la construcció tradicional, de forma integrada amb l’entorn.
Troba’ns a: c/ Ciencia, 6 08850 – Gava | Email: taliosa@taliosa.com | Teléfono: 93 638 85 25 | Móvil: 679 803 367

Estabilizacion de un talud en Vallvidrera

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies