Els SUDS permeten recollir, retenir i filtrar l’aigua de la pluja

Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible

L’aigua és un bé escàs, però molt necessari per al desenvolupament de les
ciutats i els seus habitants. Per això, per tal d’aprofitar al màxim l’aigua de pluja, dins les obres d’urbanització, l’obra civil ambiental s’està imposant amb la realització, cada cop més habitual, de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS).

Aquests sistemes de drenatge persegueixen la sostenibilitat ambiental i són
claus per a l’aprofitament de l’aigua.

Què ofereixen els Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS)?

Els SUDS permeten arreplegar, retenir i filtrar l’aigua de la pluja; restaurar el cicle natural de l’aigua i corregir els greus efectes d’impermeabilització del sòl.

A més, fan possible que es pugui recollir l’aigua al peu dels talussos, retenirla, afavorir la sedimentació dels fins arrossegats, facilitar la infiltració lenta de recàrrega dels aqüífers i finalment conduir-la molt més lentament, evitant que el sistema de col·lectors de pluvials de l’entorn entri en càrrega.

Quins són els efectes positius dels SUDS?

Segons el «Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico», aquests són els dos principals avantatges que proporcionen aquests sistemes:

1.- Millor aprofitament de l’aigua. Es redueix la problemàtica, tant en volum
com en contaminació, dels abocaments per desbordaments del sistema de
sanejament en episodis de pluja.

2.-Menys despesa energètica. En disminuir l’aportació de vessament pluvial al sistema de sanejament es millora el rendiment de l’EDAR associada a
aquest, reduint-ne la despesa energètica i contribuint a la descarbonització
del cicle urbà de l’aigua.

Existeixen diferents tipus de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible
(SUDS) en funció de les necessitats de l’entorn i un dels que hem utilitzat
recentment a TALIO és Bioswale.

En concret, hem fet servir aquest sistema a les obres promogudes per
l’Ajuntament de Polinyà per millorar la riera i el Parc de Joan Fuster al sector
Creueta.

NECESSITES MÉS INFORMACIÓ?

Aquest mes TALIO ha finalitzat les obres promogudes per l’Ajuntament de Polinyà de la “Millora de la Riera de Polinyà i del Parc de Joan Fuster al sector Creueta”.

L’objectiu de l’actuació era la millora de les condicions paisatgístiques de l’extrem sud del Passeig Joan Fuster que delimita un extrem de les cases del municipi separades del polígon industrial per la riera.

Amb aquesta actuació s’ha aconseguit incrementar la qualitat paisatgística,
ecològica i d’ús de l’àmbit de la riera, fent-la més natual per als ciutadans, alhora que s’ha fet la plantació d’una pantalla arbòria combinant freixes (Fraxinus angustifolia) i roures (Quercus pubescens), totes dues espècies d’arbres pròpies de la vegetació autòctona de ribera caducifòlia. D’aquesta manera, s’ha restaurat ambientalment la riera i al mateix temps s’ha amortit els efectes visuals i sonors de la zona industrial sobre la trama urbana.

També s’han realitzat plantacions arbustives amb espècies autòctones de diferents port i alçades que permeten crear una pantalla densa a la vegada que es diversifiquen les espècies i es crea un aspecte més naturalitzat, fugint del enjardinaments convencionals. D’aquesta manera el que s’ha aconseguit és naturalitzar el curs fluvial de la riera i recuperar els serveis ecosistèmics que li son propis.

Dins la ferma voluntat municipal de perseguir la sostenibilitat ambiental s’ha incorporat un SISTEMA DE DRENATGE URBÀ SOSTENIBLE (SUDS) anomenat BIOWALE.

Un BIOWALE és un canal dissenyat per concentrar i transportar l’escorrentia de l’aigua pluvial. Així sota el parterre que discorre paral·lel a la vorera, s’ha construït el biowale a base de substrats de diferents granulometries.

El disseny del BIOWALE s’ha fet per recollir tota l’aigua de la vorera a la que se li ha donat la configuració adequada per aquest objectiu, de manera que, un cop recollida l’aigua de pluja dins el BIOWALE, aquesta romangui de manera segura dins el canal.

D’aquesta manera s’afavoreix que l’aigua de pluja recollida s’infiltri lentament cap al sòl on serà aprofitada per al desenvolupament de les plantacions realitzades, al mateix temps que es redueixen els processos d’escorrentia superficial al carrer, ja prou susceptible d’inundacions.

Recorda, a TALIO oferim solucions alternatives a la construcció tradicional, de forma integrada amb l’entorn.

Troba’ns a: c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Email: taliosa@taliosa.com | Teléfono: 93 638 85 25 | Móvil: 679 803 367

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies