L’entremat Loricata permet assolir els objectius de la integració paisatgística

Entremat Loricata

Les carreteres requereixen un manteniment adequat per reduir els riscos d’accident. En les obres de millora es duen a dur a terme diferents tasques de restauració ambiental i s’estabilitzen els talussos amb diferents tècniques de bioenginyeria com l’Entremat Loricata.

¿Què és l’entremat Loricata?

L’entramat Loricata és una estructura metàl·lica modular, que té la funció d’estabilitzar talussos. Consta d’un entramat metàl·lic, incrustat al terreny, que subjecta els troncs frontals.

La seva funcionalitat comença des que aquesta estructura és instal·lada i; a més, permet el desenvolupament de la vegetació entre les diferents fileres, on s’acostumen a plantar estaques, plantes de contenidor o feixines vives.

¿Per a què es fa servir aquesta tècnica de bioenginyeria?

Aquesta tècnica permet controlar els problemes d’erosió del talud i és necessària en aquelles zones amb un pendent elevat.

A més, afavoreix la vegetació amb arbustives per a la millora de la integració paisatgística.

A Talio ens preocupa la integració paisatgística a totes les intervencions i l’entremat Loricata permet assolir els objectius de la integració paisatgística, ja que té un impacte mínim en el medi ambient i aporten estabilització al terreny.

Experts en la protecció de talussos

Disposem de professionals amb la formació i l’experiència necessària i amb capacitat per planificar i executar obres en condicions extremes amb total garantia; aportant sempre les solucions més idònies, amb total seguretat.

Creiem fermament en la formació contínua dels nostres treballadors, com a garantia d’execució de les feines que executa amb plena seguretat; i de forma especial, en referència als treballs en alçada en l’estabilització i protecció de talussos.

Un exemple d’ús de l’entremat Loricata el trobem a les obres de mesures correctores d’impacte ambiental de la carretera B-402 del pk 15+500 al 16+000 al T.M. de La Pobla de Lillet”.

NECESSITES MÉS INFORMACIÓ?

BIOENGINYERIA: ENTRAMAT LORICATA

Les obres de “Mesures Correctores d’ Impacte Ambiental de la carretera B-402 del pk 15+500 al 16+000 al T.M. de La Pobla de Lillet” van avançant.

L’àmbit d’actuació de les obres, és la restauració ambiental dels diferents espais que resultaren alterats durant l’execució per les obres de millora de la carretera: desmunts, espais planers adjacents, l’espai ocupat per l’antiga carretera i un antic abocador de terres sobrants de l’obra.

Per a estabilitzar el talús principal en desmunt, primer es va dur a terme una protecció de dos terços del talús, amb malla de triple torsió amb geomalla (Bianmat); amb un reforç en la zona més inestable de xarxa de cable amb perns d’ancoratge de 10 metres de longitud i 32 mm de diàmetre.

Posterioment, es va executar un mur d’escullera de 2 metres d’alçada al peu, per a simular el tram desmuntat prèviament amb la funció de sosteniment del trasdós, i d’aconseguir una berma contínua. Una vegada finalitzada l’escullera, s’ha protegit el terç restant de talús, fins a peu de carretera, amb malla de triple torsió amb geomalla (Bianmat).

A més, al peu de talús, s’ha realitzat una petita jardinera de malla electrosoldada amb manta antiherbes, i s’ha emplenat de terra vegetal per a afavorir en la zona inferior el creixement de la vegetació sobre el mur d’escullera i sobre el talús.

Aquest mes hem iniciat el muntatge de les estructures d’ ENTREMAT LORICATA en capçalera del mur d’escullera construït per estabilitzar un dels desmunts existents.

L’ ENTREMAT LORICATA és una tècnica de bioenginyeria basada en una estructura metàl·lica modular constituïda per una aspa que, perpendicularment en el punt mig del creuament de les aspes, té un ancoratge al terreny. El seu muntatge és senzill perquè per cada estructura modular requereix d’un sol ancoratge i posteriorment sobre el marc que formen les aspes es subjecten els troncs de castanyer que formen l’entramat frontal.

L’estructura LORICATA es munta amb una inclinació de 60º (assimilant un talús 1h:2V) per facilitar la seva posterior revegetació i cal que sigui estable durant un període de temps llarg fins que la vegetació es desenvolupi i sigui aquesta qui consolidi l’estabilitat del talús.

Per tant enmig dels troncs s’han plantat espècies arbustives llenyoses i aromàtiques, de poc port per estar pròxims a la carretera, però de desenvolupament profund de les arrels.

Recorda, a TALIO oferim solucions alternatives a la construcció tradicional, de forma integrada amb l’entorn.

Troba’ns a: c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Email: taliosa@taliosa.com | Teléfono: 93 638 85 25 | Móvil: 679 803 367

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies