En l’estabilització de talussos utilitzem diferents tècniques com el sanejament superficial

estabilización taludes

El manteniment dels talussos en les nostres carreteres és una tasca bàsica per a garantir la seguretat dels seus usuaris. Les inclemències meteorològiques actuen alterant l’estabilitat dels talussos, per tant poder disposar d’una empresa especialista com ho és TALIO en la protecció dels talussos permet oferir un servei de vigilància i planificació d’actuacions encaminades a evitar la caiguda de blocs i les esllavissades de terra sobre la carretera.

Una de les principals àrees d’actuació de la nostra empresa, de la que estem especialement satisfets, és la protecció i l’estabilització dels talussos, perquè protegint infraestructures protegim persones.

NECESSITES MÉS INFORMACIÓ?

Tècniques per a l’estabilització de talussos

En l’estabilització de talussos fem servir diferents tècniques com ara el sanejament superficial per fer caure de forma controlada blocs inestables, la protecció amb la instal·lació de malla de triple torsió, la instal·lació de xarxes de cable per immobilitzar grans blocs, la instal·lació de barreres dinàmiques, la realització d’ancoratges, l’execució de drens californians per reduir la pressió intersticial o l’estabilització superficial del talús amb formigó projectat.

Tots aquests mètodes ens serveixen per a garantir la seguretat a les carreteres i evitar que es produeixin accidents.

Professionals de Talio han treballat en les últimes setmanes en l’estabilització de talussos de Port de la Selva a Cadaqués i en aquest vídeo es poden veure els resultats. Tal com veiem a la gravació, s’han emprat una malla de triple torsió, una malla de xarxa de cable i barreres dinàmiques.

Per una banda, la malla de triple torsió serveix per evitar que els possibles despreniments superficials del terreny danyin la infraestructura on estiguin ubicades, habitualment les carreteres.

Per una altra, la malla de xarxa de cable ofereix una major resistència a tracció que la malla de triple torsió; i, per tant, el seu ús és més apropiat quan els materials despresos són Ø>0,5 m, o grans blocs inestables.

Per últim, les barreres dinàmiques, són sistemes de protecció passius enfront dels despreniments i roques, ja que no eviten que es produeixin en origen, però impedeixen que després arribi a impactar el bloc contra altres estructures, instal·lacions, vehicles o persones a la seva trajectòria.

EN QUÈ PODEM AJUDAR-TE?

ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS DE PORT DE LA SELVA A CADAQUÉS

TALIO realitza el servei de conservació, manteniment i millora continua de les carreteres de titularitat de la Generalitat de Catalunya de la província de Girona.

Dins aquest marc d’actuacions, aquest mes d’octubre de 2022, s’han acabat les obres d’estabilització dels talussos de la carretera Gi 613 de Port de la Selva a Cadaqués, localitzats entre el pk 1+300 D i el pk 1+950 D, en una zona on eren habituals les esllavissades de roques després d’episodis de pluja, essent un tram de carretera d’alt risc, degut al seu traçat amb poca visibilitat, a l’estretor de la carretera i a l’afluència de vehicles, sobretot en caps de setmana i vacances.

A TALIO treballem per garantir la seguretat de les nostres carreteres.

La composició geològica dels talussos on s’ha actuat la constitueixen esquists i fil·lites, molt fracturats i bastant meteoritzats, amb la presència de blocs de decimètrics a mètrics molt d’ells inestables que esllavissen amb facilitats quan hi ha condicions meteorològiques adverses.

Les actuacions han consistit en la instal·lació de malla de triple torsió reforçada amb ancoratges de barra Gewi de 3 m de longitud i diàmetre 25 mm distribuïts en la superfície del talús al portell i amb la instal·lació d’un cable de diàmetre 12 mm per tensar el sistema.

En les zones amb presència de blocs de dimensions superiors, per sobre de la malla de triple torsió s’ha instal·lat una malla de xarxa de cable amb panells de 3×5 m i una esquadra de 300×300 mm – 8mm, ancorada amb ancoratges també tipus Gewi de 3m de longitud i 25 mm de diàmetre.

També s’han instal·lat barreres dinàmiques quan el vessant damunt del talús presentava un risc elevat de despreniments.

Recorda, a TALIO oferim solucions alternatives a la construcció tradicional, de forma integrada amb l’entorn.

Troba’ns a: c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Email: taliosa@taliosa.com | Teléfono: 93 638 85 25 | Móvil: 679 803 367

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies