Manteniment de jardins: TALIO repara, en un jardí particular, un gran col·lapse circular del terreny

TALIO disposa de personal qualificat i amb motivació per al manteniment de jardins el més nets i controlats possibles. Un “sinkhole” és un forat al terreny que apareix sobtadament per col·lapse de les terres superficials, podent arribar a ser de dimensions molt grans.

Manteniment de jardins: Reparació d'un "sinkhole"

Aquest fenomen es produeix per l’acció erosiva de corrents d’aigua subterrània, que produeixen la dissolució de roques o sòls d’origen sedimentari solubles, que es troben en una capa no superficial del terreny. Gradualment l’acció erosiva va rentant el material, i acaba generant cavitats interiors buides. El col·lapse del material superior es produeix sobtadament, apareixent d’un dia per l’altre, un forat profund, ja que el material superficial pel seu propi pes, precipita, omplint les cavitats.

En aquest cas el “sinkhole” tenia les parets del perímetre enfonsat perfectament verticals, d’una forma circular de 3,45 m de diàmetre i una profunditat de 3,85 m.

Per solucionar el problema, primer es va obrir i sanejar la totalitat del forat, deixant-lo net i comprovant que les seves parets laterals eren estables. Seguidament, s’omplí de pedra ciclòpia de pes superior a mitja tona, la base més profunda del forat; reomplint els espais intersticials amb pedra de menor dimensió. Un cop assentada la base, es va anar reomplint gradualment el forat, a capes, col·locant a cada capa una malla de triple torsió en el fons per augmentar la seva resistència a tracció i reblint els següents 50 cm amb pedra de gabió. La darrera capa es va omplir amb graves i més superficialment, amb terra vegetal. Finalment es sembrà amb l’objectiu de restaurar la coberta de gespa i poder tornar a aprofitar el jardí amb total seguretat.

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies