Protecció de talussos de l’accés al Món Sant Benet, tallat des de la N-141c arrel de les esllavissades que hi va haver el passat mes de març

Després de les feines realitzades en els darrers tres mesos a la carretera d’accés al complex Món Sant Benet  per la protecció de talussos y la seva estabilització, es reobrí la carretera d’accés des de Sant Fruitós del Bages.

Protecció de talussos del vial d'accés al "Món Sant Benet"

El talús en qüestió està constituït per gresos de l’Eocè Bartonià, que cabussen lleugerament N-NW entre 4 i 10 graus; té una llargada de 420 m i una alçada variable entre 35 i 65 m, respecte a la cota de calçada.

Al març de 2017, es van esllavissar diversos blocs i en l’observació del vessant es va detectar la presència de diferents falques de roca en condicions d’estabilitat precària; que atenent a l’elevat risc geològic, provocaren el tancament de la carretera.

Les obres d’estabilització del talús van ser adjudicades a TALIO el passat mes de febrer; i els treballs es van iniciar el mes d’abril.

Les actuacions realitzades per a la protecció del talús han tingut una durada de tres mesos. La primera actuació consistí en el sanejament manual de tots els blocs inestables presents al talús en el seu primer pla, que es podien fer desprendre amb accions manuals amb parpelina. Seguidament s’identificaren les falques inestables de roca de més volum, per tal de preveure la seva protecció, amb xarxes de cable ancorades amb perns d’ancoratge de diàmetre 32 mm i longituds variables de 3 i 6 m. La resta del talús es protegí amb malla de triple torsió adossada al terreny; per tal de que, en cas d’esllavissada superficial de pedres de menor mida, aquestes no agafessin velocitat, i fossin reconduïdes suaument fins a la cuneta del peu del talús.

Se protegen los taludes del vial de acceso al Mon Sant Benet

En un segon pla el desenvolupament del vessant tenia una superfície massa gran per tractar amb elements estàtics de contenció; per això, la solució prevista ha estat la instal·lació de 240 ml de barrera dinàmica: 110 ml d’una capacitat d’absorció de 1000 kJ i de 4m d’alçada; i 130 ml d’una capacitat d’absorció de 2000 kJ i de 5 m d’alçada; amb la finalitat d’interceptar qualsevol bloc després vessant amunt.

Se protegen los taludes del vial de acceso al Mon Sant Benet

El compliment del termini dels treballs, ha permès poder obrir l’accés a la Muntanya Santa Benet, just abans que comencés l’edició d’enguany del Festival de San Fruitós.

Recorda, a TALIO oferim solucions alternatives a la construcció tradicional, de forma integrada amb l’entorn.
Troba’ns a: c/ Ciencia, 6 08850 – Gava | Email: taliosa@taliosa.com | Teléfono: 93 638 85 25 | Móvil: 679 803 367

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies