La instal·lació de barreres dinàmiques al peu del vessant protegeixen els visitants del Nacedero de Arteta

S’han instal·lat barreres dinàmiques de 2000 kJ i de 5000 kJ per a protegir les instal·lacions del Nacedero de Arteta dels esllavissaments de blocs rocosos.

Al mes de maig de 2014 l’esllavissada d’un bloc de 2 t de pes, des del vessant fins just al mateix peu del “Centro de Interpretación de Aguas Subterráneas”, va obligar a tancar els accessos al “Nacedero de Arteta”, situat al “Valle de Ollo”, a 30 km de Pamplona, per raons de seguretat.

Barreres dinàmiques al Manantial de Arteta

En tota la superfície del vessant dret de la deu es va observar que, entre la vegetació frondosa i distribuïts de forma aleatòria, hi havia molts blocs calcaris de mides variables de 2 a 8 t que s’havien esllavissat del front rocós sense haver arribat a caure fins al peu del talús. A causa del cabussament general del vessant cap al nord-est, d’uns 40-45º, aquests blocs esllavissats, (molts d’ells en un estat d’equilibri precari), suposaven un risc potencial elevat de caiguda incontrolada.

Davant aquesta situació, es va considerar que la millor solució passava per instal·lar barreres dinàmiques, amb la finalitat d’interceptar els blocs rocosos existents que poguessin seguir esllavissant-se. En la fase de projecte es realitzà un estudi exhaustiu de les possibles trajectòries de caiguda i es simularen el conjunt de possibles recorreguts d’esllavissada mitjançant el software RAMMS: ROCKFAL.

La modelització realitzada va permetre dimensionar les barreres dinàmiques a instal·lar i la seva ubicació òptima. El resultat va ser la instal·lació en la zona de la deu de, de 70 m lineals de barrera dinàmica de 5.000 kJ, model RMC 500/A, per a una alçada de 5m; i en la zona del centre d’ interpretació, la instal·lació de dues barreres dinàmiques de 2.000kJ, model RMC 200/A: una de 60 m de longitud i 3 d’alçada; i l’altra, de 80 m de longitud i 4 m d’alçada.

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies