Pla de protecció de vessants contra despreniments de roques inestables de l’estació de la Vall de Núria.

A l’obra realitzada per TALIO es va actuar en concret en la protecció dels vessants 8 i 9 circumdants a la zona del pla de Núria, just en la vertical d’on hi ha les quadres, l’ermita, la font de Sant Gil i l’embarcador.

A fi de protegir, tant els elements constructius, com la seguretat de les persones que puguin desenvolupar activitats en el peu del vessant; s’ha realitzat un conjunt de proteccions actives per estabilitzar blocs inestables.

Protegemos el Santuario de Nuria

Les actuacions han consistit bàsicament en la subjecció de blocs amb diferents tècniques: amb perns d’ancoratge de diàmetre 25 mm, per al cosit puntual; amb la instal·lació d’unes xarxes de cable 300×300-8 ancorades amb perns D 25 mm i 4 m de profunditat; o bé mitjançant ancoratges d’eslinga de diàmetre 20 mm.

Alguns blocs de grans dimensions, han requerit per al seu assegurament, ancoratges profunds de barra Gewi, de diàmetre 35 mm i longitud de fins a 15 m.

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies