Protecció mecànica del jaciment arqueològic de les Coves del Fem, a Ulldemolins

TALIO, com empresa especialitzada en l’execució de gabions i en treballs verticals i de difícil accés, fou adjudicataria d’aquests treballs.

Els treballs consistiren en la protecció mecànica del estrat actual del jaciment, amb la doble finalitat d’evitar les erosions per les possibles crescudes del riu Montsant i les accions dels animals que poden retirar o malmetre peces de força interès arqueològic.

Protecció mecànica de jaciment arqueològic

Degut a la seva ubicació (en un congost del riu Montsant), l’aproximació a la cova és realitza a peu per un corriol existent (a uns 45 minuts del punt d’accés rodat més pròxim), amb un tram final equipat amb cordes; i per tant, impracticable amb maquinaria rodada. Tot el subministrament del material es fa efectuat amb helicòpter, a excepció dels elements naturals de reblert dels gabions, que van ser recollits de l’entorn.

El mur de gabions es va construir adaptant-lo perfectament a la morfologia de la roca existent, per tal d’aconseguir estancar el jaciment; evitant que en les crescudes importants del riu, l’aigua entri lliurement, erosionant el sòl.

La base inferior del mur es va reblir amb còdols de pedra, mentre que la part superior es reblí amb troncs de fusta.
A més, per a protegir la base de les prospeccions, s’instal·là una geomalla tridimensional reforçada amb malla de triple torsió (Bianmat), de color ocre; cosida únicament per un dels extrems i amb ancoratges no fixes en la resta del perímetre, de manera que es pot “obrir” i “tancar”, a disposició de la realització de campanyes de prospecció dels equips tècnics d’arqueòlegs que hi treballen.

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies