Reconstrucció amb formigó armat de l’estació d’aforament

La sobtada crescuda del riu Francolí del passat octubre, causaren destrosses a l’estació d’aforament del’ACA a Montblanc. El cabal del riu, al seu pas per l’estació d’aforament, va elevar-se de 1 m3/s a 1.230 m3/s en el moment més àlgid de la riuada; provocant danys molt greus a l’estructura de l’antiga estació d’aforament. La seva reconstrucció es va fer amb formigó armat.

Reconstrucció amb formigó armat de l'estació d'aforament

TALIO fou adjudicatària de les obres de reparació de l’estació d’aforament. Primerament es desviaren les aigües per poder treballar, i es prosseguí amb la desconstrucció de tota l’obra existent malmesa.

La nova estructura de l’aforament s’ha reconstruït amb formigó armat. S’han realitzat part dels murs laterals de canalització, que havien resultat danyats, i tota la secció de control (tant d’aigües baixes, com d’aigües altes) així com la reconstrucció de les arquetes, de les conduccions hidràuliques, i del pou tranquil·litzador per a la mesura del nivell.

Per tal de donar solució a la discontinuïtat fluvial del curs del riu, s’ha creat un pas de fauna, per tal de permetre el curs dels peixos (ictiofauna); mitjançant una escala de peixos: una estructura esglaonada d’estanys successius, que redueix el salt total en salts més petits, superables per als peixos. Es va tenir en compte en el seu disseny, el dissipar l’energia sense trencar la làmina d’aigua; assegurant així que l’entrega estigués completament negada, i les velocitats del flux d’aigua no fossin massa elevades; permetent així, la remuntada.

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies