Restauració fluvial i ambiental de la riera de Polinyà i del torrent de Can Rovira

L’objectiu de les obres era solucionar el funcionament hidràulic de la riera de Polinyà i del Torrent de Can Rovira i realitzar una restauració fluvial; ja que presentaven problemes recurrents de desbordament, quan es produïen períodes d’elevada intensitat pluviomètrica.

Restauració fluvial d'un torrent

A més a més, també existia una problemàtica de caire ambiental i paisatgístic, degut a la presència de plantes al·lòctones invasores: com la canya Arundo donax, el raïm moro; i la presència d’arbres morts o torçats, de grans dimensions, en punts conflictius de la llera.

Les actuacions realitzades han consistit en l’eliminació de les espècies invasores: eliminant també els rizomes, en el cas de la canya; i dels exemplars problemàtics presents dins el cabal hidràulic. S’ha fet el moviment de terres, per a la creació d’una nova secció de la llera més ampla, amb actuacions de bioenginyeria que han estabilitzat els nous talussos.

També s’han modificat els guals, eliminant els calaixos existents i naturalitzant el pas per la llera; donant-li una major secció hidràulica.
Finalment, s’ha revegetat tot l’àmbit on s’ha actuat, amb la plantació d’espècies arbustives autòctones i l’aplicació d’una hidrosembra, amb una barreja de llavors adaptada a la zona.

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies