Construcció de jardins: S’acaba el Parc del Campus Diagonal-Besòs

El solar havia estat destinat com aparcament, durant la celebració del Fòrum Universal de les Cultures, celebrat a Barcelona. TALIO, especialistes en la construcció de jardins, en UTE amb l’empresa CRC, ha reconvertit aquest espai de 20.000 m2, dins el complex universitari, en una gran illa verda; que uneix el barri de La Mina, amb el port i la platja del Fòrum.

Construcció de jardins: Una illa verda a l'àrea del Fòrum

Les obres han consistit en l’ordenació i urbanització de dos dels àmbits del Parc del Campus Diagonal-Besòs.

Al primer àmbit, s’ha construït una passera metàl·lica de 20 m de llum i una amplada de 7 m, acabada amb un paviment fenòlic; per permetre els pas de vianants, des de l’Espina Central del Campus Universitari, fins al Parc.

El segon àmbit, és pròpiament el nou Parc. Per tal d’executar les obres es van enderrocar més de 6.000 m2 de paviment asfàltic, amb un espessor mig de 50 cm, i 500 m de paviment de formigó, de fins a 35 cm d’espessor. Bona part del material residual es va triturar, i es va aprofitar posteriorment com a subbase dels camins.

La xarxa de camins que s’endinsa en el Parc, la formen 2.000 m2 de paviments de formigó i 400 m2 de paviment de fusta.

La xarxa d’enllumenat consta de 49 columnes i de 451 projectors i lluminàries LED.

El sistema de reg s’estén per tot el Parc, per tal de cobrir els 6.000 m2 de gespa i els més de 7.400 arbustos i arbres que s’han plantat.

La situació de pandèmia en què ens trobem, no ha permès la seva inauguració i obertura al públic encara.

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies