Revegetació de talussos: Es minimitza l’impacte ambiental generat pels grans talussos de la variant de Vallirana.

L’execució de la carretera N-340, al seu pas per Vallirana, va generar dos grans talussos a la sortida sud del túnel, tots dos molt verticals, amb materials inestables i amb una exposició poc favorable per a la seva revegetació.

Revegetació de talussos de la N-340 a Vallirana

El repte era aconseguir-ne la seva revegetació. Com a solució es va proposar revestir el talús utilitzant el sistema “TEC-ROC Verd”, que consisteix en la col·locació, sobre la superfície del talús, de tres geo-malles de diferents característiques: dues geo-malles tridimensionals de HPDE, i una de reforç, de polièster d’alt mòdul elàstic; sobre les quals es projecta, per via hídrica, un substrat orgànic potencialment estabilitzat i re-vegetable, (que inclou una barreja de llavors seleccionades especialment, per assegurar la implantació permanent d’una coberta vegetal herbàcia).

El passat més de desembre de 2018 va concloure la primera fase, consistent en la instal·lació de les geo-malles i la instal·lació d’un sistema de reg per degoteig, aprofitant les aigües de drenatge, del freàtic del túnel. El sistema s’ha monitoritzat mitjançant sensors, per tal de que quan la coberta herbàcia ho requereixi, es pugui aportar l’aigua necessària i els nutrients adequats per fertirrigació.

Recorda, a TALIO oferim solucions alternatives a la construcció tradicional, de forma integrada amb l’entorn.
Troba’ns a: c/ Ciencia, 6 08850 – Gava | Email: taliosa@taliosa.com | Teléfono: 93 638 85 25 | Móvil: 679 803 367

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies