Recuperació ambiental i protecció de les dunes de l’Empordà

Dins del marc europeu de l’Estratègia Biodiversitat 2020 s’han instal·lat generadors de dunes a les platges de l’Empordà, per a recuperar la vegetació i la fauna pròpia dels sistemes dunars.

TALIO, per encàrrec d’Infraestructures.cat, ha realitzat les obres de recuperació ambiental i protecció dels sistemes dunars de les platges del Baix i Alt Empordà, als municipis gironins de Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador, Torroella de Montgrí i Pals.

Recuperacion ambiental de las dunas de La Costa Brava

Aquestes platges, al llarg dels anys, han estat sotmeses a diversos fenòmens (bàsicament, de caràcter antròpic -generats per l’acció de l’home-), que han causat la seva degradació paisatgística, debilitant la presència de cordons dunars; i en conseqüència, destruint l’hàbitat necessari per a la supervivència de la vegetació psamòfila i de la seva fauna característica.

Les actuacions realitzades perseguien els següents objectius:

regenerar l’hàbitat del sistema dunar, mitjançant la protecció de l’espai del seu ús públic intensiu: generant dunes, protegint-les amb palissades i limitant els espais amb pals de fusta.
restaurar biològicament aquest hàbitat, amb la plantació de diverses espècies vegetals adaptades: Ammophila arenaria, Crucianella maritima, Elymus farctus, Medicago marina, Pancratium maritimum, Silene nicaeensis.
Les primeres actuacions que es van realitzar van ser de millora morfològica, consistents en la retirada de deixalles, la descompactació del sòl, la desbrossada i la eliminació de tota la vegetació al·lòctona existent. Seguidament es va fer l’estudi de la ubicació i posterior confecció dels elements de bioenginyeria, generadors de dunes. Aquests generadors actuen captant la sorra que transporta el vent al reduir la seva velocitat, per acció de la fricció que exerceixen, aconseguin així formar dipòsits (les dunes).

Seguidament es van instal·lar tanques de fusta amb passamans de corda, es van estacar pals de fusta de 4m de longitud; i es van col·locar palissades de castanyer, amb l’objectiu de protegir el sistema dunar de l’ús intensiu dels visitants. En els passos a través, es van realitzar passarel·les elevades de fusta.

Finalment, a l’efecte d’afavorir la ràpida revegetació de les dunes, es va fer el subministrament i la plantació de diverses espècies vegetals psamòfiles.

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies