Murs de gabions per l’endegament de la Riera d’Alforja a Cambrils

Les pluges torrencials d’octubre de 2019, al seu pas pel nucli urbà de Cambrils, varen causar el descalçat dels murs de formigó que endegaven la riera, causant el seu enderroc.
A més a més, la força de l’aigua va soscavar el llit de la llera, arrossegant molt material cap al mar. Es va escollir realitzar l’endegament amb la construcció de murs de gabions.

Murs de gabions dins l'espai fluvial

La primera actuació fou l’enderrocament dels murs de formigó, que s’havien mantingut alçats en 2 trams de llera, que suposaven una longitud total de 720 m. Per tal d’aprofitar aquest material, el formigó es va triturar aconseguint fraccions d’una mida vàlida per al reblert dels gabions.

Es va escollir realitzar l’endegament amb la construcció de murs de gabions ja que, en oposició als murs de formigó, presenten un millor comportament a possibles falles i moviment de la seva base; al ser un mur de gravetat continu, i amb cert grau de flexibilitat en l’assentament diferencial.

El mur de gabions longitudinal construït té una base de 1 m i una alçada de 2 m, (dels quals 1,2 m estan soterrats); i és en la zona soterrada, on es va aprofitar el material reciclat dels murs de formigó preexistents. La resta del gabió s’ha reblert de pedra granítica, amb les cares vistes; amb la pedra col·locada a mà.

Transversalment, cada 20 m, es van construir unes costelles que uneixen els murs dels dos marges, travant-los. Aquestes costelles tenen una profunditat de 3 m i estan fetes de pedra d’escullera de més de 1.000 kg i formigó ciclopi. L’objectiu de les costelles, a part de travar els murs laterals, és impedir l’erosió de la llera del llit; ja que en aquest cas, va ser necessari mobilitzar més de 13.000 m3 de sediments: des de la riera de Mas Pujols, fins a la riera de l’Alforja; per a restaurar la llera.

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies