Instal·lació d’una geomalla tridimensional: TALIO soluciona els problemes de despreniments del Tanatori de Viladecans

La solució proposada va ser la instal·lació d’una geomalla tridimensional, reforçada amb malla d’acer de triple torsió 8×10-16; amb triple objectiu: evitar la migració de fins, donar resistència a la tracció, i evitar els problemes de vandalisme i inestabilitat.

Les actucacions realitzades anteriorment no havien funcionat, perquè els sistemes utilitzats no eren els apropiats per a la retenció de fins.

Geomalla tridimensional: Stop als problemes d'erosió

Degut a l’alt valor estètic que li donava el nostre client (accés principal al tanatori, des de l’aparcament), es van esmerçar molts esforços en adaptar la membrana instal·lada, a la superfície del talús, mitjançant ancoratges. Seguidament, per aconseguir donar un acabat revegetat al talús, es va potenciar la vegetació amb la plantació de més enfiladisses.

Recorda, a TALIO oferim solucions alternatives a la construcció tradicional, de forma integrada amb l’entorn.
Troba’ns a: c/ Ciencia, 6 08850 – Gava | Email: taliosa@taliosa.com | Teléfono: 93 638 85 25 | Móvil: 679 803 367

Geomalla tridimensional: Stop als problemes d'erosió

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies