Els despreniments de blocs, arran de carretera, obliguen a realitzar obres d’emergència i a instal·lar una malla d’estabilització de talussos

Les fortes pluges de la tardor passada suposaren problemes a distints punts del parc de carreteres de les Terres de l’Ebre. El Servei Territorial de Carreteres adjudicà a TALIO la protecció de diferentes talussos al terme de Benifallet, que es va realitzar mitjançant una malla d’estabilizació de talussos.

Els vessants rocosos de la zona de Benifallet, constituïts per calcàries i dolomites massives, estan afectats per una moderada densitat de fracturació, i amb presència de discontinuïtats obertes i múltiples blocs inestables descalçats.

Malla d'estabilització de talussos a Benifallet

Després de períodes de fortes pluges, es desenvolupen desestabilitzacions superficials de diferent grau, que suposen despreniments que posen en risc la seguretat vial.

Malla d'estabilització de talussos a Benifallet

Les actuacions van consistir en el sanejo i repicat dels talussos (per a fer caure els blocs inestables, de manera controlada), i la instal·lació d’una malla d’estabilizació de talussos de triple torsió a tota la superfície. Per a reforçar l’estabilització del conjunt, es va instal·lar una xarxa de cable de 300×300-8 mm, ancorada amb bulons d’acer tipus Gewi, de diàmetre 32 mm i longitud variable entre 3 i 6 m; allí on hi havia blocs despresos, de major grandària.

Recorda, a TALIO oferim solucions alternatives a la construcció tradicional, de forma integrada amb l’entorn.
Troba’ns a: c/ Ciencia, 6 08850 – Gava | Email: taliosa@taliosa.com | Teléfono: 93 638 85 25 | Móvil: 679 803 367

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies