Mur de contenció: Integració paisatgística a la Collada de Toses

Els treballs d’estabilització del vessant al pk 145+560 de la N-260 han finalitzat amb el recobriment del mur de contenció, amb un aplacat de gabió de malla electrosoldada.

Després de les feines de reparació del mur de gabions, consistent en la realització d’un mur de contenció amb ancoratges permanents al terreny i en la instal·lació de barreres dinàmiques a la capçalera del mur; TALIO ha finalitzat, abans de l’inici de la temporada d’esquí, el revestiment del mur de formigó amb GAVIARQ: consisteix en executar un folrat del mur, amb malla electrosoldada de gabió, de 30 cm de profunditat, reblert de pedra carejada a bona vista; aconseguint una reducció significativa del seu impacte visual.

Recorda, a TALIO oferim solucions alternatives a la construcció tradicional, de forma integrada amb l’entorn.
Troba’ns a: c/ Ciencia, 6 08850 – Gava | Email: taliosa@taliosa.com | Teléfono: 93 638 85 25 | Móvil: 679 803 367

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies