Els murs verds són un element fonamental a les ciutats

murs verds

Existeixen tècniques de construcció de murs, més amables i sostenibles que els murs de formigó armat o els murs de prefabricats de formigó; i des de TALIO, empresa de serveis d’obra civil mediambiental, ens hem especialitzat en la realització d’aquests tipus, englobats sota el paraigua genèric de murs verds, molt més avantatjosos mediambientalment.

A l’escenari actual de canvi global, la biodiversitat en àrees urbanes és fonamental com a indicatiu de la qualitat de vida d’una ciutat pel que fa als hàbitats i éssers vius que hi habiten.

Segons van publicar investigadors de l’ICTA-UAB a la revista Urban Forestry & Urban Greening l’any 2019, per resoldre el problema de la biodiversitat en àrees urbanes, és important esborrar les diferències entre l’espai natural i la ciutat mitjançant la planificació intel·ligent de zones verdes. Per aconseguir això, és fonamental convertir les ciutats en llocs més naturals, incorporant més àrees verdes i vegetació, seguint criteris ecològics.

Els avantatges dels murs verds a les ciutats

Els murs verds són un element fonamental de la gestió ecològica del verd a les ciutats, contribueixen a adaptar millor els municipis al canvi climàtic i aporten beneficis ambientals i socials a les persones que hi viuen.

El verd urbà apropa als habitants a la natura, redueix la contaminació, regula la temperatura i el cicle de l’aigua, fomenta les relacions socials, l’aprenentatge i l’estalvi econòmic i promou la conservació de la biodiversitat, clau també perquè l’ecosistema urbà funcioni correctament.

A TALIO, aprofitem diverses tècniques associades a la construcció de murs verds, per reinventar-nos i trobar solucions als problemes dels nostres clients.

En una recent obra, hem fet servir el gabió de cuirassa per crear un hàbitat favorable per a la nidificació de la gavina corsa.

NECESSITES MÉS INFORMACIÓ?

GABIÓ CUIRASSA PER CREAR UN HÀBITAT FAVORABLE PER A LA NIDIFICACIÓ DE LA GAVINA CORSA

Des de TALIO s’ha col·laborat amb l’Autoritat Portuària de Barcelona, a través de la consultora TECNOAMBIENTE, per buscar una solució per crear un espai òptim i controlat per a la nidificació de la gavina corsa (Larus audouinii), una au del nostre litoral migratòria cada cop més escassa i rara.

La gavina corsa o d’Audouin, és una espècie restringida a la conca de la Mediterrània. Al nostre país comptava als anys seixanta del segle passat amb prou feines uns centenars de parelles, si bé a partir dels anys vuitanta, en què va començar a colonitzar diversos enclavaments litorals, ha experimentat un significatiu increment de la seva població, fins al punt de considerar-se a la població espanyola com la més important a nivell mundial actualment.

Les obres per preparar un àmbit apropiat per la seva nidificació s’han efectuat aquest hivern aprofitant la finestra temporal just abans no hi hagi l’arribada de la colònia migratòria. Per a la nidificació d’aquesta espècie calia implantar a primera línia de mar una coberta herbàcia i subarbustiva estable per a poder reproduir un hàbitat segur per a la posta dels ous.

Aquest objectiu d’implantar una coberta vegetal no era gens fàcil donades les possibles localitzacions en el port, sobretot degut a dos factors altament limitatius: per una banda la forta erosió causada pels embats de les onades i per l’altra l’ambient salí produït per l’efecte dels aerosols marins.

Finalment es va proposar una solució basada amb una cuirassa de gabió i s’ha realitzat una proba pilot per veure’n la seva fiabilitat.

Les obres han consistit en la creació d’un “matalàs” de terra vegetal relativament sorrenca barrejada amb uns gradients de grava grollera (Substrat tipus “Roma”), embeguda dins una estructura en forma de cuirassa de gabió metàl·lic tipus “Reno”,  executat amb malla de triple torsió d’acer galvanitzat amb malla 5×7-13 ( 50×70 mm d’esquadria amb filferro de Ø 2,0 mm), amb revestiment Galfan, amb un 95 % de Zn i un 5 % de Al. Amb tapa de protecció de malla revestida amb PVC, per protecció efectiva contra la salinitat,  de 3 metres d’amplada de 8×10-16 ( 80×100 mm d’esquadria amb filferro de Ø 2,7 mm, amb un recobriment  total de 3,1 mm).

També s’han instal·lar uns protectors per nius formats amb diversos materials inclòs brancatge de fusta natural de forma esfèrica tipus “Igloo”, per aixopluc i refugi en front possibles atacs dels seus depredadors.

Finalment es va efectuar una sembra de barreja de llavors amb lleguminoses i gramínies dissenyades específicament per ser viables en aquest ambient salí, i de moment, després d’un mes de la seva sembra, la coberta vegetal sembla que s’està implantant de forma uniforme.

Recorda, a TALIO oferim solucions alternatives a la construcció tradicional, de forma integrada amb l’entorn.

Troba’ns a: c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Email: taliosa@taliosa.com | Teléfono: 93 638 85 25 | Móvil: 679 803 367

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies