A TALIO estem preparats per protegir els talussos i, per això, disposem de tècnics especialistes

protecció de talussos

La pluja i les circumstàncies climatològiques adverses poden provocar esllavissaments que poden ocasionar danys importants. Per evitar aquests moviments de terra, hi ha solucions efectives com les tècniques de protecció de talussos.

Però, per dur a terme una protecció efectiva, cal executar un estudi que valori el risc de la intervenció.

Com es pot establir el risc d’una obra de protecció de talussos?

Aquests són els tres principals factors que estableixen el nivell de risc:

1.- Naturalesa del terreny

Un estudi d’aquest factor permet saber com es comportarà el talús des del punt de vista geotècnic. Si és roca dura, tova, etc.

2.- Condicions del terreny

Serà convenient avaluar l’exposició als processos erosius com l’aigua i el vent, el grau de fracturació del material rocós, la morfologia del talús, la presència de vegetació o aigua de filtració o si es produeixen fenòmens sísmics.

3.- Patologies existents

També caldrà saber si hi ha patologies geològiques específiques com la caiguda de blocs, aterraments o desploms, entre d’altres. Com hem pogut veure, l’estudi inicial servirà per comprendre millor el risc de la protecció que es durà a terme.

Tanmateix, tot això no és suficient, ja que perquè una protecció de talussos sigui efectiva caldrà comptar amb una empresa que tingui maquinària pròpia de qualitat i la formació i l’experiència de l’equip tècnic.

 

La millor empresa per a la protecció de talussos

A TALIO estem preparats per protegir els talussos i, per això, disposem de tècnics especialistes en geologia i enginyeria agrònoma, i per operaris especialitzats en treballs en alçada, que ens permet oferir als nostres clients qualsevol treball d’estabilització de talussos; per difícil que pugui semblar a priori, el repte.

A més, disposem de maquinària en propietat, necessària per a la instal·lació de sistemes de protecció de talussos.

Una de les darreres intervencions ha estat la reconstrucció del talús de la Guixera d’en Bonastre al centre urbà de Corbera de Llobregat.

NECESSITES MÉS INFORMACIÓ?

Reconstrucció del talús de la Guixera d’en Bonastre al centre urbà de Corbera de Llobregat

EL 30 d’abril de 2020 després d’un període prolongat de fortes pluges es va produir una gran esllavissada amb la caiguda de pedres i terres al nucli de la població de Corbera de Llobregat, concretament damunt l’aparcament del C/Sant Antoni, conegut com la Guixera d’en Bonastre que donava nom a aquesta activitat extractiva a principis del segle passat.

La zona afectada presentava un perfil litològic d’una cap profunda de marges amb capes intercalades de roca calcària estable sobre la qual hi havia una capa d’espessor variable de sòl argilo-margós, i més en superfície, constituint unes terrasses hi havia una capa poc profunda de terra vegetal i materials de reblert antròpic.

El motiu de l’esllavissada es va deure a l’acumulació d’aigua de la capa intermèdia formada per aquest sòl argilo-margós degut a les pluges prolongades, l’increment del grau de saturació del terreny va portar associat la disminució dels seus paràmetres cohesius i, en conseqüència, el col·lapse del talús.

La presència de dues cases en la coronació del talús va obligar a trobar de forma àgil una solució per sostenir el terreny i restituir el talús, i un cop licitades les obres per l’Ajuntament de Corbera, TALIO EN RESULTÀ ADJUDICATÀRIA.

La solució executada ha consistit en la instal·lació d’un sistema d’ancoratges en profunditat de fins a 9 m de longitud amb barra Gewi de diàmetre 25 mm, amb una inclinació de 15º i, disposats en una malla a esquadra de 1,5m de separació entre nivells verticals i 2,5 m de separació entre nivells horitzontals al portell.

A més a més. per tal de drenar el mur, i reduir futures sobrepressions intersticials, s’ha realitzat una malla de drens californians de 9 m de longitud i 72 mm de diàmetre interior, disposats en un marc real (ortogonal) de 5×3 m.

I finalment la restitució de les terrasses s’ha aconseguit mitjançant la combinació de murs de gabions de 5 m d’alçada en el nivell inferior i de murs de terra reforçada amb el sistema de Terramesh-Green de Maccaferri en els nivells superiors, fins assolir gairebé els 17 m d’alçada total.

Actualment les obres es troben molt avançades, s’està executant el nivell 8, i es preveu la seva finalització durant el proper mes d’octubre. Es en aquesta època, ben entrada la tardor, on es faran les actuacions de revegetació, mitjançant la sembra d’espècies gramínies i lleguminoses i la plantació d’espècies arbustives i sub-arbustives de fort sistema radicular tipus Pistacea lentiscus (Llentiscle), Sparteum junceum (Ginesta), Rhamnus alaternus (Aladern), Philirea angustipholia ( Fals aladern), Rosmarinus oficinallis ( Romaní ), etc…

Recorda, a TALIO oferim solucions alternatives a la construcció tradicional, de forma integrada amb l’entorn.

Troba’ns a: c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Email: taliosa@taliosa.com | Teléfono: 93 638 85 25 | Móvil: 679 803 367

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies