Tota obra construïda requereix un manteniment adequat i les ciutats no en són una excepció.

Geomalla-tridimensional-Talio

La degradació urbana és una realitat a molts barris dels municipis espanyols i per regenerar-los calen actuacions com les que executa Talio, de reurbanització de l’espai i de millora de protecció de talussos amb geomalla tridimensional al Mirador del Barri de Trinitat a Barcelona.

La regeneració urbana és fonamental per millorar la vida dels ciutadans als municipis i és clau perquè es puguin desenvolupar tant des del punt de vista de l’oci com del treball.

És, per tant, imprescindible per promoure el creixement econòmic dels espais, en augmentar l’ocupació i atraure residents i inversors a la zona.

A les obres del Mirador del Barri de Trinitat a Barcelona, s’han utilitzat altres elements a més de geomalla tridimensional.

Murs de gabions, geomalla tridimensional i perns d’ancoratge

Et descrivim, a continuació, els diferents elements i el perquè del seu ús:

1.- Murs de gabions

Són murs de gravetat estructurats a còpia d’unir entre elles gàbies metàl·liques de malla de triple torsió farcides de pedres.

Aquestes estructures, Talio sol muntar-les “in situ”, sempre que l’obra ho permeti; podent muntar-se prefabricades -quan l’execució no és viable, com és el cas d’emergències-; si el temps dexecució és molt reduït, o ho és l’espai –per exemple, en una via fèrria-.

Un dels principals avantatges és que ofereix fermesa als sòls danyats, així com l’admissió de petites deformacions, gràcies a la seva flexibilitat.

2.- Geomalla tridimensional

És un element que està format per una matriu polimèrica tridimensional, de fibres orgàniques degradables, amb materials naturals o sintètics.

S’usa com a revestiment en obres de bioenginyeria, essent un reforç estructural i controlant parcialment l’erosió; creant uns petits dics de retenció que eviten que la terra i les llavors siguin arrossegades. A més, les geomalles aporten matèria orgànica al sòl, consoliden la capa superficial del terreny i, amb tot això, promouen el desenvolupament ràpid i homogeni de la vegetació.

3.- Perns d’ancoratge

Són elements longitudinals introduïts en una perforació realitzada al talús i injectat amb beurada de ciment o resines i dissenyats per funcionar a tracció a l’interior d’aquest.

S’utilitzen per subjectar els blocs i masses rocoses, garantint-ne el sosteniment. Es diferencien dels ancoratges de cables perquè la barra és d’acer en lloc de cable d’acer.

És una tècnica de protecció de talussos que augmenta les forces estabilitzadores i redueix les desestabilitzadores.

Aquests tres elements han estat fonamentals a l’obra del nou Mirador de Trinitat a Barcelona.

A Talio comptem amb experts en regeneració urbana que et poden assessorar en qualsevol projecte relacionat.

Descobriu els detalls de l’obra executada al nou Mirador del barri de Trinitat a Barcelona.

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies