Amb la protecció de talussos estem protegint infraestructures i protegint persones.

protección de taludes

La seguretat a les carreteres és una preocupació constant de les administracions per evitar accidents. Per aconseguir la màxima protecció possible, centren els seus esforços en tasques de manteniment de l’asfalt, instal·lació de radars i també en la protecció de talussos. Per garantir la seguretat de les actuacions, sota certes circumstàncies cal fer tasques de sanejament.

Quan es recomana un sanejament per a la protecció de talussos?

En talussos fortament degradats o amb blocs inestables, on hi ha risc de despreniments, ocasionals o continuats, després de períodes de pluja; i abans de dur a terme les tècniques de protecció de talussos, cal fer un sanejament per provocar el despreniment controlat de tots aquests elements inestables.

Què cal fer perquè el sanejament sigui un èxit?

El sanejament superficial requereix l’ús de tècniques d’escalada i personal especialitzat, ja que hi ha el perill de produir un grau d’inestabilitat més gran si s’eliminen punts de suport de blocs de grans dimensions.

Depenent de les característiques del talús, la zona on estigui ubicat i l’estudi de la trajectòria de caiguda dels blocs, s’establirà la millor tècnica per provocar el seu despreniment controlat; ja sigui mitjançant l’ús de palanques manuals, gats hidràulics o morters expansius.

El sanejament és una tècnica imprescindible per garantir la seguretat de les carreteres.

A TALIO comptem amb el personal qualificat i amb els coneixements necessaris en geotècnia, l’experiència apropiada i el material adequat per dur a terme un sanejament de manera satisfactòria, una tècnica fonamental per a la protecció de talussos.

Un exemple de sanejament és el que vam fer a la carretera de Coll de Pal a Bagà, on es va dur a terme un sanejament de blocs per provocar el despreniment de volums rocosos inestables.

SANEJAMENT DE BLOCS A LA CARRETERA DE COLL DE PAL (BAGÀ)

Un dels objectius de la nostra feina és millorar la seguretat de les nostres carreteres, i ens omple de satisfacció que sigui així.

Sovint, ens trobem amb talussos fortament degradats, amb presència de volums rocosos inestables, que suposen un potencial de risc de caiguda significatiu, podent provocar problemes greus de seguretat per caiguda de blocs a la carretera, sobretot després d’episodis de pluja.

En aquests casos, abans de pensar en la implantació d’un sistema de protecció del talús, cal analitzar si es possible provocar el despreniment dels blocs inestables d’una forma segura i controlada; aquesta operació rep el nom de sanejament del talús.

L’operació de sanejament no és banal, requereix tenir coneixements de geotècnia i tenir una llarga experiència, dues característiques que si tenim a TALIO.

Els coneixements en geotècnia ens permeten avaluar com està fracturada la roca, quin grau d’inestabilitat tenen els blocs, estudiar la seva trajectòria de caiguda i també assegurar que en l’actuació de sanejament no desestabilitzarem zones adjacents, per finalment proposar la millor tècnica per provocar el despreniment.

L’experiència ens ofereix la capacitat d’accedir de forma segura al talús sense posar en risc el nostre personal especialista, i de sanejar les zones inestables de forma eficaç. Tot el personal de TALIO que realitza tasques d’estabilització de talussos ha realitzat la formació necessària de treballs en alçada, així com la formació específica en matèria de seguretat i salut en treballs en alçada.

Les tècniques usades en el sanejament del talús són múltiples: mitjançant l’ús de palanques, l’ús de gats hidràulics, l’ús de martells trencadors, l’ús de coixins de cautxú inflables o l’ús de ciments expansius.

L’operació de sanejament obliga sempre a efectuar el tall de la carretera per seguretat, i cal preveure, un cop produït el sanejament, la neteja i retirada a l’abocador del material desprès, per tal de deixar de nou la carretera totalment operativa.

Recorda, a TALIO oferim solucions alternatives a la construcció tradicional, de forma integrada amb l’entorn.

Troba’ns a: c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Email: taliosa@taliosa.com | Teléfono: 93 638 85 25 | Móvil: 679 803 367

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies