Els ancoratges autoperforants augmenten les forces estabilitzadores i redueixen les desestabilitzadores.

anclajes autoperforantesanclajes autoperforantes

La seguretat a les carreteres és una prioritat i, mitjançant la protecció de talussos, TALIO treballa per garantir-la. Però moltes vegades no n’hi ha prou amb només una intervenció inicial, sinó que cal fer treballs periòdics de manteniment per assegurar l’estabilitat dels talussos perquè la pluja i les condicions climatològiques poden deteriorar el terreny i provocar despreniments.

En certes situacions, per millorar la seguretat dels talussos i estabilitzar el terreny, calen els ancoratges autoperforants.

Què són els ancoratges autoperforants?

Un ancoratge o buló autoperforant és aquell utensili de perforació que és el mateix element estructural i que queda, una vegada instal·lat, en el terreny.

A diferència dels ancoratges normals on primer es realitza la perforació per després inserir el buló i injectar el bulb, en els autoperforants el mateix element de perforació realitza la funció de l’ancoratge, és a dir, que a mesura que avança la perforació es va executant el mateix element.

NECESSITES MÉS INFORMACIÓ?

Quan s’han d’usar els ancoratges autoperforants?

L’ús d’ancoratges autoperforants està prescrit quan ens trobem amb un talús constituït per roca molt fracturada o meteoritzada, o amb sòls no cohesius.

En aquests casos, en fer la perforació ens trobem amb problemes de cohesió de les parets de la perforació, amb desploms interns, on caldria l’entubació de la perforació per mantenir-la estable. L’alternativa és l’execució d’ancoratges autoperforants que, malgrat el seu sobrecost, ofereixen més rendiment que la perforació tradicional.

A TALIO som una empresa especialitzada en l’estabilització de talussos, la restauració mediambiental en tots els seus àmbits i l’obra civil associada a aquest tipus d’obres.

Recentment, hem fet diversos treballs orientats a la protecció de talussos amb bulons autoperforants com les actuacions acomplertes a l’obra de Millora urbanització cruïlla C/Major de rectoret.

EN QUÈ PODEM AJUDAR-TE?

PROTECCIÓ DE TALUSSOS AMB BULONS AUTOPERFORANTS A L’OBRA DE MILLORA URBANITZACIÓ CRUÏLLA C/MAJOR DE RECTORET

Durant els mesos de juny i juliol de 2022, TALIO es disposa a executar la protecció de talussos de l’obra de Millora urbanització cruïlla C/ Major de rectoret. L’obra presenta un talús d’aproximadament 400 m², el qual es divideix en tres zones diferenciades.

L’ objectiu principal d’aquesta actuació és reforçar un talús que amb les pluges de primavera de 2020 va patir una esllavissada la qual, posteriorment es va reomplir. Al mateix temps es preté aconseguir una integració paisatgística i assegurar la zona de cara al trànsit de persones i vehicles.

El talús presenta un farciment superficial en dues zones de gruix variable, on prèviament es van dur a terme uns sondejos on apareix una capa R de farciments antròpics d’1 metre de gruix, seguida d’una capa B i C de 12 metres de gruix de substrat rocós alterat de pissarres.

Degut a la presència d’aquests farciments que es van abocar posteriorment, més el metre de farciments antròpics existents, es proposa dur a terme la perforació d’ancoratges autoperforants en aquesta zona amb unes condicions geològiques difícils de perforar. D’aquesta manera, es pot realitzar la perforació directa amb l’ancoratge i la lletada en una sola operació, i aquesta seria la solució més òptima.

Un cop acceptada la proposta pel client, l’execució de l’obra es va dividir en 3 zones:

1.- Es va dur a terme la perforació amb patí perforador d’ancoratges autoperforants de 3 i 6 metres de longitud i 32mm de diàmetre, amb un reforç de cuirassa de gavió de 30 centimetres de gruix, amb un reforç de cable horitzontal.

2.- Es va dur a terme la instal·lació d’una xarxa de coco amb malla de triple torsió, perforació amb patí perforador d’ancoratges autoperforants de 3 i 9 metres de longitud i 32mm de diàmetre, amb un reforç de cablejat a quadrícula 3×3

3.- Es va dur a terme la instal·lació d’una xarxa de coco amb malla de triple torsió, perforació amb patí perforador d’ancoratges tipus GEWI de 8 metres de longitud i 32mm de diàmetre, perforació d’ancoratges tipus GEWI de 3 metres de longitud i 25mm de diàmetre, amb un reforç de cablejat a quadrícula 3×3

Recorda, a TALIO oferim solucions alternatives a la construcció tradicional, de forma integrada amb l’entorn.

Troba’ns a: c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Email: taliosa@taliosa.com | Teléfono: 93 638 85 25 | Móvil: 679 803 367

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies