Hi ha diferents sistemes de protecció dels talussos, però un dels més habituals, instal·lats per TALIO, és la malla de triple torsió.

malles per talussos

Tota mesura que s’implementi per millorar la seguretat a les carreteres és poca. Un dels riscos més desconeguts, sobretot en carreteres de muntanya, és la caiguda de pedres a les calçades des dels talussos, causa d’accidents i alguns d’ells molt greus. Davant d’aquesta problemàtica una de les iniciatives més eficaces és la instal·lació de malles de triple torsió per a la protecció talussos. Cada any eviten molts accidents.

Què és la malla de triple torsió?

És una tècnica de protecció dels talussos especialment adequada contra desprendiments superficials basada en la instal·lació d’una malla hexagonal de triple torsió que serveix per evitar que els possibles despreniments de pedres tinguin efectes nocius sobre la infraestructura viària on s’instal·len.

Aquesta malla es pot instal·lar de diferents maneres, en funció de les particularitats del talús i dels seus acabats. Es pot cenyir al terreny o instal·lar com una cortina o embut, o reforçar-la amb feixes de cable d’acer per aportar major resistència al sistema.

Els principals avantatges de les malles per talussos de triple torsió

La malla és molt important per garantir la seguretat a les carreteres i ofereix diferents avantatges:

1.- Instal·lació senzilla. Aquesta tècnica de protecció té una instal·lació relativament senzilla en comparació a d’altres solucions existents més complexes, aspecte que fa que sigui econòmicament molt competitiva.

2.- Alta resistència. El filferro usat per la configuració de la malla de triple torsió presenta una protecció extra amb una aliatge de zinc que li dona al material una vida útil molt llarga, de més de 25 anys.

3.- Adaptabilitat. La malla d’acer és flexible, el que permet adaptar-la al terreny, sigui quina sigui la inclinació, a més a més, per les seves característiques cobreix de forma eficaç les necessitats de més del 90 % dels metres quadrats de talussos a protegir.

4.- És ecològica. La malla de triple torsió ben adaptada reté el sòl, i permet permet que creixi la vegetació i que augmenti l’adhesió sobre el terreny.

A Talio emprem aquesta tècnica per millorar la seguretat viària en les carreteres on instal·lem aquest malles per talussos. PROTEGIM TALUSSOS, PROTEGIM PERSONES.

Una de les darreres intervencions l’hem fet a la localitat de Dosrius per a la protecció d’un talús.

malles per talussos
malles per talussos

PROTECCIÓ D’UN TALÚS A DOSRIUS

TALIO ha executat les obres d’estabilització del talús del carrer Montgat de Can Massuet del Far, per a l’Ajuntament de Dosrius com a adjudicataris de la mateixa. L’obra presenta un desmunt de 296 ml de longitud i una alçada variable des dels 3 metres fins als 20 m, dividida en dues fases principals.

L’objectiu principal d’ aquesta actuació, era millorar la seguretat del trànsit de persones i vehicles pel vial, davant dels constants despreniment de roques i material des del talús.

Des del punt de vista geològic, els materials que el constitueixen són majoritàriament roques ígnies: granodiorites i granits alcalins, els quals presenten una intensa fracturació que els fa vulnerables als processos erosius i d’infiltració d’aigua procedent de les pluges a través del sistema de fractures.
Es pot observar clarament la transició al nivell de meteorització de la roca, passant d’una zona de massís rocós intensament fracturada a la zona de sòl meteoritzat, conegut amb el nom de sauló.

En una primera fase es va realitzar una actuació de desbrossament i sanejament intens del talús, netejant totes les cornises que hi havia a la capçalera de talús, roques inestables, i soques d’arbres que es trobaven en voladís al límit de la capçalera.

Tot el material acumulat del sanejament i la desbrossada es va retirar i es va reperfilar el peu del talús.

En una segona fase, els treballs es van centrar en un tram de 85 metres lineals i una superfície total de 900 m2, corresponent a la zona de massís rocós, on es va procedir a col·locar una malla de triple torsió 8×10-16 adaptada a la superfície del talús, amb ancoratges de 3 m de longitud i 25mm de diàmetre units mitjançant un cablejat de reforç de 12mm de diàmetre.

Recorda, a TALIO oferim solucions alternatives a la construcció tradicional, de forma integrada amb l’entorn.

Troba’ns a: c/ Ciencia, 6 08850 – Gava | Email: taliosa@taliosa.com | Teléfono: 93 638 85 25 | Móvil: 679 803 367

malles per talussosmalles per talussos
malles per talussos

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies